Carlo Jadnanansing: “Met Recht over Recht geschreven”

Carlo Jadnanansing “Met Recht over Recht geschreven”.1De Surinaamse Juristen Vereniging en het Surinaams Juristenblad organiseerden onlangs een boekpresentatie van Carlo Jadnanansing, “Met Recht over Recht geschreven”. Het boek bevat 32 artikelen die Jadnanansing in de afgelopen 22 jaren heeft geschreven. Hoewel het om rechtswetenschappelijke publicaties gaat, heeft Jadnanansing de materie benaderd vanuit zijn beroepsuitoefening als notaris.
Waarom dit boek?
Volgens Jadnanansing is het boek samengesteld op verzoek van studenten, collega’s en andere belangstellenden, die zijn artikelen graag bij elkaar zien. Jadnanansing wil met deze publicatie vanuit een praktisch oogpunt handvatten geven aan juristen en mensen die met het recht bezig zijn om problemen op te lossen. Hij levert hiermee ook een bijdrage aan de rechtsontwikkeling in Suriname en wenst dat deze handeling als een voorbeeld wordt gezien.
“Ik zou willen dat jonge juristen hieruit inspiratie putten om zelf op onderzoek uit te gaan, te schrijven en ook te publiceren”, zegt Jadnanansing. De 32 artikelen blijven analytisch en gericht op de praktijk. Het boek begint met de artikelen gepubliceerd in het Surinaams Juristenblad. Deze zijn primair juridisch van aard. Daarnaast bestaat de bundel ook uit de rubrieken boekbesprekingen en necrologieën (een levensbeschrijving van een overleden person). De publicaties bestrijken een periode van 1975 tot en met 2014. Jadnanansing zegt anderszins dat hij wel in de loop der jaren geleerd heeft te relativeren. “Vroeger zou ik niet gezegd hebben ‘ik kom terug op mijn mening’. Ik heb al de jaren door geleerd te relativeren en terug te komen op een bepaald standpunt als ontwikkelingen anders verlopen”, zegt Jadnanansing.
Is het recht voor eerlijke mensen?
Jadnanansing schetste hierbij ook een profiel voor een jurist. Om goed jurist te zijn, heb je veel kwaliteiten nodig. Volgens Carlo is de taal hierbij essentieel van belang. Een jurist moet ook in het bezit zijn van voldoende doorzettingsvermogen en kennis dragen van de samenleving. Beroepsethiek, normen en waarden moeten hoog worden gehouden. Juristen moeten deels zelf kritisch zijn. Het recht is volgens Jadnanansing voor eerlijke mensen, in de zin van dat vooral degenen die recht spreken eerlijk moeten zijn. “Maar ook voor misdadigers geldt het recht. Ook zij moeten op een eerlijke wijze recht krijgen”, zegt de auteur. De auteur heeft meer dan 32 artikelen geschreven. Hij hoopt in niet al te lange tijd ook artikelen die hij over andere onderwerpen schreef, te mogen bundelen.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!