SOGK organiseert kerstviering

SOGKDe Stichting Ontspanningsoord Gehandicapte Kinderen (SOGK) heeft in verband met kerst een kerstviering georganiseerd voor de pupillen. Er is speciaal een kerstmusical over de geboorte van Jezus door de pupillen zelf opgevoerd. Oprichter en voorzitter Frank Cameron heeft aangegeven altijd gezegd te hebben dat deze groep mensen veel kan, mits ze goede begeleiding krijgt. “Onze pupillen zijn mensen met een beperking, maar door training en door geduldig de zaken te begeleiden, zie je dat het lukt hen het een en ander te leren. Ze zijn altijd blij om iets te doen en de vreugde is duidelijk merkbaar.” Een dochter van Cameron heeft via Firma Fernandes een brush cutter gedoneerd aan de stichting. De SOGK-directeur is heel blij met deze donatie, vooral omdat er iets haperde aan de vorige brush cutter en de stichting geen andere kon kopen. De huidige economische situatie treft een ieder en zijn enkele donateurs uitgevallen. Door het verhuren van de sporthal en zwembad is het mogelijk wat geld binnen te krijgen. “Onze grootste financier is momenteel het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vanwege het feit dat de havo en imeao-studenten gebruik maken van de faciliteiten van SOGK.”
Het moet de stichtingsvoorzitter echter van het hart dat er een betalingsachterstand is. Het ministerie heeft beloofd dat het alles eraan zal doen de stichting te betalen. “Het terrein is schoon, het zwembad is schoon, maar dat kost allemaal geld”, stelt de directeur. “Ik wil dus weer een beroep doen op de mensen belast met de financiële zaken bij onderwijs, voor de achterstand die een jaar omvat, aan ons te denken door tenminste twee of drie reçu’s te maken, zodat we onze verplichtingen kunnen nakomen. Wij hebben ook een beroep gedaan op het ministerie van NH om terug te gaan naar het systeem waarbij sociale instellingen een sociaal tarief betalen voor nutsvoorzieningen, want wij kunnen de hoge kosten niet opbrengen. We hebben een rekening gekregen die tien maal zo hoog is en we kunnen het niet betalen. We willen kortom de gehele overheid vragen in het bijzonder deze groep mensen niet te vergeten”, aldus SOGK-voorzitter Cameron.

error: Kopiëren mag niet!