Er wordt gewerkt aan verbetering leefsituatie senioren burger

Voorzitter van de Bond voor Belangenbehartiging van Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO), Renate Wouden, geeft aan dat er in de afgelopen periode flink is gewerkt aan verbetering van de situatie van de senioren burger. Er is onder andere bewerkstelligd dat de pensioenen van deze burgers welvaartsvast gemaakt zijn. Het staatsbesluit is in de maand juni getekend en in oktober uitgegeven. Zodra de ambtenaar een loonsverhoging krijgt, krijgen de gepensioneerden hetzelfde bedrag of percentage uitgekeerd. Het is een jarenlange strijd geweest, waarbij voorgaande besturen zich allemaal hebben ingezet om dit resultaat te bereiken. “Het is bekend dat de 10% verhoging in het verleden is verkregen en ook een 46% verhoging is doorgevoerd, maar door de devaluatie zijn zaken nu een beetje anders”, vertelt de BBGO-voorzitter. De leefsituatie is niet wat het wezen moet. Er is volgens Wouden een aantal senioren burgers met wie het vanwege de economische situatie in het land het niet zo goed zal gaan. “Als gepensioneerde ontvang je niet het volle loon dat je ontving toen je in actieve dienst was, waarbij het levensonderhoud nu juist veel meer geld vereist. Er is namelijk veel meer geld nodig voor een goed welzijn, een goede voeding en velen kunnen zich niet zo goed meer voortbewegen, waarbij er geïnvesteerd moet worden in vervoer. Sowieso worden de uitgaven meer. Dat vinden wij van BBGO heel erg jammer, omdat we juist gestreden hebben dat het met deze groep beter zou gaan”, geeft Wouden aan.
Een ieder die voor de overheid gewerkt heeft onder vaste aanstelling komt in aanmerking voor uitbetaling van zijn of haar pensioen. Er is echter een groep die volgens de BBGO-voorzitter buiten haar schuld om een aantal jaren heeft gewerkt voor de overheid, maar die geen vaste aanstelling heeft gehad. Zij vallen onder de groep van onderstandgenietenden. Het bedrag dat zij krijgen, is niet noemenswaardig (SRD 200-300). Er zijn al gesprekken gevoerd over dit stuk met de vorige minister van Arbeid. “Het staat in ieder geval vast dat BBGO zal blijven opkomen voor deze groep, zodat ook zij krijgt waar zij recht op heeft”, aldus Wouden.

error: Kopiëren mag niet!