Pengel kondigt zware controle op verkoop geneesmiddelen in supermarkten aan

Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid zal samen met de hem ten dienste zijnde middelen erop toezien dat geneesmiddelen niet zomaar in supermarkten aan de consument worden aangeboden. Volgens de bewindsman vallen ‘over-the-counter’ geneesmiddelen ook onder de Geneesmiddelenwet en zijn er zelfs strengere regels daarvoor wat betreft de etikettering, omdat er geen voorschrijvende arts zit tussen het product en de gebruiker. Onder deze voorwaarden mag paracetamol wel over de toonbank worden verkocht, maar alleen door daartoe bevoegde winkels en personeel. Tijdens de begrotingsbehandeling dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA) benadrukte de bewindsman dat een bepaald aantal geneesmiddelen in de winkels thuishoort. Volgens hem is er een zekere wildgroei geconstateerd van de drogisterijen en geneesmiddelen die buiten de geëigende structuren worden aangeboden. Samen met de overige regulatiediensten van andere ministeries zal een landelijke controle worden uitgevoerd. Ook de drogisterijen onder de centrale markt zullen worden gecontroleerd.
Geneesmiddelen belangrijk onderdeel van gezondheid samenleving
Pengel benadrukte dat geneesmiddelen een belangrijk onderdeel zijn van de gezondheid van de samenleving. Volksgezondheid werkt er hard aan om eventuele tekorten weg te werken. “De druk om aan deze steeds groter wordende behoefte te kunnen voldoen, is evident in elk land, ongeacht het inkomensniveau. In Suriname beschikken wij over verschillende structuren die uitvoering geven aan het geneesmiddelenbeleid. BGVS moet de landelijke beschikbaarheid garanderen. Dit bedrijf beheert namens de staat een assortiment van geneesmiddelen. Naast het assortiment van de nationale geneesmiddelenklapper voert het bedrijf een aantal geneesmiddelen in, zoals vaccins voor de public health programma’s van de ministeries. De voorzieningen vanuit BGVS is in de laatste jaren gegroeid en er zijn geen noemenswaardige verschuivingen geweest in de beschikbaarheid van het assortiment. Tussen de 28% en 95% van het assortiment is doorgaans aanwezig. De target blijft echter 100%”, stelde de minister.
Verzekeringsmaatschappijen verplicht geneesmiddelenklapper op te nemen
De bewindsman gaf aan dat zijn ministerie slechts één nationale geneesmiddelenklapper kent, die beheert wordt door de nationale geneesmiddelenklapper commissie, de zogeheten NGK commissie. Het is aan verzekeringsmaatschappijen wel toegestaan hun eigen medicijnenklapper te voeren, mits deze minimaal de middelen van de NGK bevatten. De bewindsman zei dat er door verschillende actoren wordt gevraagd om de geneesmiddelenklapper regelmatig te updaten, omdat sommige merkmedicijnen duur zijn en deze nog onder een patent vallen. Deze zouden vervangen kunnen worden door soortgelijke producten, waar geen patent op is. Pengel zei dat de registratiecommissie en de farmaceutische inspectie zich bezig houden met de kwaliteit van de medicijnen. “Ondanks dat alle medicijnen, die legaal worden geïmporteerd, voldoen aan de kwaliteitsvereisten van de commissie, is het een specifieke uitdaging om smokkel en malafide handel tegen te gaan.”
Geneesmiddelen buiten NGK moeten out-of-pocket worden betaald
Sommige medicamenten worden niet gedekt door de SZF-verzekering, waardoor patiënten uit eigen zak moeten betalen. Geneesmiddelen die buiten NGK worden voorgeschreven, moeten ‘out-of-pocket betaald’ worden. Dit, tenzij er aanvullende regelingen getroffen zijn. Volksgezondheid is bezig te kijken om andere geneesmiddelen in het systeem op te nemen. Deze vallen onder high-cost-medicines. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben op de nationale begroting”, aldus de minister.
FR

error: Kopiëren mag niet!