“Ontslagaanvragen bij Arbeidsinspectie niet verontrustend”

Er wordt de afgelopen tijd veel gesproken over de toename van ontslagen bij vooral het Surinaams bedrijfsleven. Veel critici zijn de mening toegedaan dat de oorzaak van deze handelingen in de huidige financieel economische situatie moet worden gezocht. Maar zijn er inderdaad zoveel ontslagen? Zijn de ontslagen inderdaad toegenomen? Als er gekeken wordt naar de ontslagen bij Suralco en de afvloeiingen van werknemers bij Iamgold, zou er kunnen worden gesteld dat ontslagen toenemen. Het gaat om een massa van arbeiders die werkloos is geworden. Als het om grote aantallen gaat, is men terecht bij de Ontslagcommissie van het ministerie van Arbeid. Als het gaat om ontslag wegens dringende redenen is men terecht bij de Arbeidsinspectie. Ontslagmeldingen geschieden bij de Arbeidsinspectie. Suralco en Iamgold zijn niet de enige ondernemingen die deelnemen aan de Surinaamse arbeidsmarkt. Belangrijk om te weten is wat voor effect de huidige situatie heeft op andere bedrijven en de instroom van aanvragen voor ontslag.
Ten opzichte van 2013 verschillen de cijfers van ontslagaanvragen niet veel met de cijfers van 2015. Het jaar is nog niet afgelopen, dus is er nog geen compleet beeld. In 2013 waren er van 1 januari tot 30 november 436 aanvragen voor ontslag.
Van 1 januari tot 31 oktober 2015 waren er in totaal 405 ontslagaanvragen. Dit is een maand minder dan in 2013. Ongeveer 54,6% van deze aanvragen zijn goedgekeurd. Op 34% werd er bezwaar getekend door de inspectie. Ongeveer 8,9% werd ingetrokken door de werkgevers en over 2.5% kon de inspectie geen oordeel vellen.
De resultaten van de maanden november en december zijn nog niet binnen. Er zou misschien een ander beeld van de situatie kunnen worden geschetst als de resultaten van deze twee maanden binnen waren, gezien zaken sinds november drastisch zijn veranderd. Glenn Swamipersad, inspecteur-generaal Arbeid, zegt dat gezien de cijfers er kan worden geconstateerd dat de situatie, ondanks de financieel economische situatie, niet veel verschilt van de voorgaande jaren. “Paniek ga je hebben. Mensen gaan zaken opblazen, maar zo verontrustend is het alweer niet. Alle bedrijven hebben hun eigen overeenkomsten met de werknemers. Er zijn wettelijke regelingen waar wij ons aan moeten houden”, zegt Swamipersad.
Volgens Swamipersad zou de reden van de ontslagen van 2015 niet alleen in de financieel economische situatie moeten worden gezocht. Het zijn volgens hem dezelfde verhalen die zich al de jaren door hebben voorgedaan.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!