Berenstein: ‘Sombere voortekens 2015 wegwerken in 2016’

Als vakbondsleider Robby Berenstein zijn evaluatie doet over 2015 dan komt hij tot de algemene conclusie dat het geen goed jaar was. Desondanks spreekt hij de wens uit dat alle sombere voortekens van dit jaar in het komend jaar zullen worden weggewerkt. Hij ziet graag ‘dat wij als Surinamers een manier vinden om de handen in elkaar te slaan en vooruit te komen’. Hij benadrukt daarbij dat het opruimen van ‘rommel’ niet slechts een taak van de regering is, zoals sommigen aangeven, maar een taak van iedereen aangezien een ieder in deze situatie zit. Berenstein brengt in herinnering dat sinds het invoeren van de maatregelen door de overheid in de tweede helft van 2015 de vooruitzichten van de burgers en vooral de loontrekkers, minder goed zijn. Deze versoberingsmaatregelen van de regering kwamen volgens hem voor velen onverwachts. “Gezien de verkiezingspropaganda en het uitgavenpatroon van de vorige regering, vooral in de laatste jaren van het regime maar eigenlijk door de gehele regeerperiode, welke zeer excessief was, had men de plotselinge omschakeling niet verwacht.”
Daarnaast leggen de massaontslagen nog eens een extra domper op 2015. De verhoogde kosten voor levensonderhoud drukken zwaar op de burgers en Berenstein verwacht dat deze een stijgende lijn zullen blijven vertonen. Dit, vanwege het feit dat water en licht nu slechts gedeeltelijk verhoogd zijn en de volledige verhoging nog moet komen. Hij verwacht dat deze situatie tot spanningen zal lijden, omdat de koopkracht van de burgers nu enorm gedaald is. Als het roer niet wordt omgegooid en er geen koopkrachtversterkende maatregelen worden getroffen om de situatie te verzachten, kan dit volgens hem tot een explosie leiden. Voor hen die hun baan kwijt zijn, zouden er volgens hem ook arbeidsplaatsen moeten worden gecreëerd. Maar ook daar is naar zijn mening niet echt zicht op. Al deze issues vormen volgens de vakbondsleider een grote uitdaging voor 2016. Berenstein benadrukt met zijn analyse geen zwartkijker te willen zijn, maar slechts een realist.

error: Kopiëren mag niet!