1.000 woningen China teruggebracht naar 550

De oorspronkelijke 1.000 woningen die de Volksrepubliek China voor Suriname zou financieren, zijn teruggebracht 550. Dit deelde minister Siegfried Wolff van Openbare Werken maandag mee tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA). “Ten aanzien van woningbouw is in samenhang met het Volksrepubliek China een lening verstrekt voor de bouw van 1.000 woningen. Hierbij kan aangegeven worden dat tussen het moment van het initiëren van dit project en financieringsfase in 2010 alsook de opstartfase in 2012 er kostprijsverschillen in de infrastructuurcomponenten zijn opgetreden. Met een Chinese bank is een evaluatie geweest in het jaar 2014, waarna een addendum is overeengekomen met het aantal woningen, houdende een wijziging naar 550 woningen.” Volgens de bewindsman is dit woningbouwproject opgedeeld in 2 fasen, namelijk het opzetten van 323 woningen te Richelieu en 127 woningen te Ringweg Noord. Het woningbouwproject te Richelieu is op 13 november 2015 voor de eerste maal opgeleverd, waarbij een onderhoudsperiode van een jaar is ingegaan tot 1 december 2016. De eerste oplevering van het project te Ringweg Noord is gepland in het eerste kwartaal van het jaar 2016. China heeft hiervoor US$ 47 miljoen geleend aan Suriname. De overeenkomst hiervoor was door oud-minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken en de Chinese ambassadeur Yuan Nansheng ondertekend. De duizend woningen zouden nog maar het begin zijn. President Desi Bouterse heeft bij zijn aantreden in 2010 beloofd 18.000 woningen te zullen bouwen. 5.000 hiervan zouden met financiële hulp van China gebouwd worden.
1.000 woningen geschonken door China
Wolff benadrukte dat er naast de 550 gefinancierde huizen er eveneens 1.000 andere woningen door China zijn geschonken. De intentieverklaring hiervoor is eerder dit jaar ondertekend. De bewindsman heeft eerder aangegeven dat deze woningen zullen verrijzen te Richelieu, Altona en Weg naar Zee. Met de bouw zal gestart worden in het laatste kwartaal van 2016 en het zou anderhalf jaar kunnen duren voordat het project zal zijn afgerond. Te Weg naar Zee zullen 350 woningen gebouwd worden, terwijl in Altona en Richelieu elk 325 woningen zullen verrijzen. Terrein en nutsvoorzieningen komen voor rekening van Suriname. Naast de schenking en lening van China zijn er in 2015 ook 80 woningen en 12 appartementcomplexen bevattende 96 units te Hana’s Lust opgeleverd. Assembleelid Amzad Abdoel vroeg de bewindsman om duidelijk aan te geven of het in dit geval inderdaad gaat om een schenking of een lening. Het is volgens de politicus belangrijk te weten of de regering de geïnvesteerde gelden terug moet betalen of niet. De bewindsman zal in tweede ronde ingaan op deze vraag.
Woningbouwproject Wageningen on hold
Het Ethanolproject van Staatsolie te Wageningen is al een tijdje on hold. Minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) gaf eerder in zijn DNA-toespraak aan dat het perceel gebruikt zou worden om huizen op te zetten. Wolff deelt mee dat het woningbouwproject te Wageningen on hold is.
FR

error: Kopiëren mag niet!