“Ik kan er niets aan doen als men GEBOEFTE MARRONS geplaatst heeft op Juspol”

Frontfoto“Mijn hoofdsecretariaat is een Abop’er. Zij heeft mij gezegd dat zij op Abop heeft gestemd. Ik zeg van ‘wat’? Doe je werk goed, dan blijven we nog 50 jaar goed. Amoksi, Buitenlandse Zaken wil hem niet. Zijn eigen Abop-minister Belfort heeft zijn overplaatsing niet geregeld, waardoor hij in een vacuüm is gevallen. Ik heb hem uit het vacuüm gehaald. Hij is nu hoofd Bureau Mensenrechten. Laat men niet beginnen om mij valselijk te beschuldigen dat ik op Abop-heksenjacht ben of Marronheksenjacht. Ik kan er niets aan doen als men geboefte Marrons geplaatst heeft op Juspol en dat die daardoor ontheven zijn.” Deze harde uitspraken deed minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie vrijdag tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA).
De bewindsvrouw antwoordde op eerdere beschuldigingen van Abop-topper Ronnie Brunswijk die aangaf dat zij beloond zou zijn met een ministerspost. “Ik was een topadvocaat. Dat geld wat ik nu krijg, is veel minder dan wat ik verdiende. Ik zal niet zeggen hoeveel US dollars ik per maand verdiende aan retainer fees en tientallen duizenden SRD’s aan fees. Ik heb een reserve van hier tot ginderen. Ik heb daarom die job geaccepteerd, omdat ik weet dat ik dezelfde standaard zou kunnen naleven. Ik ben een trotse vrouw, laat men mij niet proberen neer te brengen naar het niveau waarop zij opereren. Ik ben gewend al jaren mijn business class naar verschillende landen te reizen en te blijven in vijf-sterren-hotels die ik zelf betaal. Kijk naar mijn cv, al de recepties die ik afzeg. Ik heb het gedaan voor vaderlandsliefde, voor mijn liefde”, benadrukte een zeer emotionele minister.
Corruptieschandalen en drugsveroordelingen
Van Dijk-Silos gaf aan dat zij het jammer vindt voor mensen die in de afgelopen periode ontheven zijn op haar ministerie. Het zijn echter de reacties van Brunswijk die haar dwingen om het reilen en zeilen van deze mensen wereldkundig te maken. “Kindooi van Vreemdelingenzaken: corruptie, het rapport ligt er. Zij heeft gelden ontvangen, zij is de link van USD 1500. Onderdirecteur Vrede is iemand die veroordeeld is onder een valse naam vanwege drugstransporten. Hij gaat op een valse identiteitkaart gelden lichten van iemand anders. De directeur Inez Huijzen kon niet managen, waardoor zij genoodzaakt was deze te ontheffen. Zij had een soort patronagesysteem, waardoor erg veel zaken daar afspeelden”, stelde de minister.
Belfort en Misiedjan beschikken over dienstvoertuigen Juspol
De minister verwees de beschuldiging van Brunswijk, waarbij zij een eigen voertuig zou hebben verhuurd aan Juspol, naar het rijk der fabelen. “De auto die ik rijd is de auto van Binnenlandse Zaken die ik door goedhartigheid van minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heb. Dat is de dienstauto van de voorzitter van het OKB. Ik ben zo zuinig, ik ga geen dure Prado’s huren als bepaalde collega’s van mij. De ministerauto’s van Juspol: eentje is bij Misiedjan, die andere twee zijn bij Belfort. Het lid Belfort heeft er recht op tot 13 februari. Ik ben maar een mens, pakken jullie mij op mijn fouten en kom niet met suggestieve dingen. Het is een lid niet waardig.” Volgens de minister zal zij gelijk een voorstel indienen bij de vicepresident om haar eigen auto te krijgen. Zij benadrukte dat bij voorgaande regeringen ministers voertuigen opkochten en deze verhuurden voor de staat. Hierdoor betaalde de staat de auto’s voor ze af en hadden ze aan het eind een eigen auto. Hierdoor zou de indruk zijn gewekt dat zij zich ook hiermee bezighield.
FR

error: Kopiëren mag niet!