8 tot 10 huizen Welgelegen getroffen door rukwinden

front
front insert“Dat het weer slecht zou worden, is inderdaad een indicatie geweest. Maar de Doppler Radar vertelt je niet waar. Het kan dat het eventueel de gebieden kan aangeven, maar de natuur is de natuur en deze laat zich niet altijd helemaal goed voorspellen.” Dit zegt kolonel Jerry Slijngaard, coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), in gesprek met Dagblad Suriname. Volgens Slijngaard hebben rukwinden enorme schade aangericht aan de Vioolstraat en omliggende straten in het ressort Welgelegen. Bomen zijn ontworteld, daken van huizen zijn weggewaaid, auto’s zijn beschadigd en inboedel is vernield. Ook infrastructuur van elektriciteitsmasten zijn aangetast. Het NCCR was reeds tegen 2.30 uur zondagochtend op locatie en heeft volgens voorlopige oriëntatie kunnen constateren dat zeker acht tot tien huizen rukwindschade hebben opgelopen. Er is terstond noodhulp aan de getroffenen aangeboden. Ook vicepresident Ashwin Adhin en minister Siegfried Wolff van Openbare Werken zijn zondagmorgen op locatie geweest. “Gezamenlijk zullen wij kijken wat eventueel nog meer gedaan kan worden”, stelt de NCCR-coördinator.
Doppler Radar kan niet alles exact voorspellen
De hevige rukwinden waren volgens informatie sedert 02.00 uur in de ochtend begonnen. De mensen werden wakker gerukt door de hevige winden. De Doppler Radar, die minder dan een week geleden door de Meteorologische Dienst op zanderij in gebruik is genomen, stelt de dienst in staat om een melding te maken over opkomende ongunstige weersomstandigheden. Echter kan deze het weer ook niet exact voorspellen, maar het instrument is een aanmerkelijke verbetering. Met dit meetinstrument zullen meer gegevens beschikbaar komen. Minister Wolff gaf bij de ingebruikname aan dat het instrument het mogelijk maakt om gedetailleerde weerinformatie te voorspellen tot maximaal een half uur vooruit, wat de internationaal geldende norm is. Met behulp van dit instrument kan vanuit Zanderij binnen een straal van 200 km, het weer gedetailleerd gemonitord worden. Voor de bediening van het nieuwe weerinstrument zal het personeel getraind moeten worden. De eerste sessies zijn vorig week begonnen, terwijl de volgende trainingen volgend jaar aanvangen. De trainingen zullen verder worden uitgediept, opdat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de radar en de mogelijke producten die hij biedt. De Vaisala Doppler Radar, waarvoor uit de staatsbegroting 1,6 miljoen euro is betaald, is na bijna een jaar geleden in gebruik genomen. Zo´n 40 jaar geleden is de eerste radar voor de Meteorologische Dienst Suriname aangekocht. Deze heeft tot het begin van de jaren negentig gefunctioneerd en was het functioneel houden ervan niet meer rendabel door de hoge reparatiekosten.
FR

error: Kopiëren mag niet!