Rijstboeren Gangarampandeyweg staan op punt bezittingen kwijt te raken

De rijstboeren van de Gangarampandeyweg hebben de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij onlangs een schrijven gericht. Ten aanzien van hun vraag om ondersteuning vanuit het ministerie aan de rijstboeren in het district Saramacca, was deels besloten om aan alle actieve rijstboeren een landbouwpakket te verstrekken, bestaande uit zaaizaad voor het te beplanten areaal en chemicaliën en 1 zak ureum en 1 zak NPK per ha. De boeren hebben uiteindelijk drie seizoenen verlies geleden als gevolg van lage opbrengsten. De lage opbrengsten waren vermoedelijk te wijten aan het zaaizaad, afkomstig van het Adron. Door deze verliezen kunnen de boeren hun verplichtingen naar de banken toe niet nakomen. Door de prijsvorming bij het ministerie worden de boeren naar hun mening benadeeld.
De boeren hebben dit seizoen weer ingezaaid (juli 2015) met zaaizaad van Adron en bestrijdingsmiddelen verstrekt door het ministerie. Het zaaizaad van Adron – door het ministerie verstrekt – was door mieten aangetast en vertoonde zelfs na 48 uren kiemen, nauwelijks kiemwortels. De plantjes waren na 8 dagen nauwelijks te zien en grote delen waren niet eens opgekomen. Uit een verklaring van de minister op 2l september 2015 in de media blijkt dat niet alleen rijstboeren van de Gangarampandeyweg, maar ook 60% van de boeren in Nickerie ervan overtuigd is dat het Adronzaaizaad niet deugt en dat zij daarom Guyanees zaaizaad gebruiken. De boeren menen gevolg te hebben gegeven aan de oproep van de regering om de productie te verhogen en daardoor ook hun dagelijks brood te verdienen. Echter is het resultaat daarvan dat zij op het punt staan hun bezittingen kwijt te raken. Gezien deze situatie wensen de boeren op korte termijn een gesprek met de minister.

error: Kopiëren mag niet!