PL ontbreekt in naam beweging Sapoen

PL ontbreekt in naamgeving beweging SapoenDe naam van de politieke organisatie Pertjajah Luhur (PL) ontbreekt in het brievenhoofd van de brief welke gisteren door de beweging onder leiding van Raymond Sapoen is verstuurd naar het hoofdbestuur van de PL. Het brienhoofd luidt: ‘Hervormings en Verjongingsbeweging’. Ook is opvallend dat als secretariaat van de beweging het volgend adres is aangegeven: ‘H.D. Benjaminstraat nummer 75, Paramaribo’, terwijl het secretariaat van de PL staat gevestigd aan de Mangrovestraat 17, Beekhuizen.
Beweging tekent protest aan tegen partijraad
De gisteren verstuurde brief is ondertekend door een negental leden waaronder, Sapoen, Chitan, Noersalim, Soeroredjo, S‎oerokarso, Karaya, Abbas, Amatsoematie en Njadikromo. In de brief wordt protest aangetekend tegen de te houden partijraad op zondag 20 december aanstaande. Deze zou volgens de leden in strijd zijn met de statuten van de partij. In de brief wordt slechts gewezen op de onstatutaire handelswijze en de consequenties die hieruit zullen voortvloeien.
Somohardjo fronst wenkbrauwen
Partijvoorzitter Paul Somohardjo fronst zijn wenkbrauwen over de zinsnede ‘in strijd met de statuten’. Hij zegt duidelijk dat de regelgeving voor het houden van de partijraad in acht s genomen. De partijraad vindt normaal plaats op zondag aanstaande. Het verbaast hem dat in de brief geen concrete zaken zijn aangegeven op grond waarvan gesteld kan worden dat de te houden partijraad statutair niet correct zou zijn.
Beweging maakt geen deel uit van PL
Voor Somohardjo is er bewijs zat dat de beweging niet onder de PL ressorteert. De naam van de PL komt niet voor in hun naamgeving. Ook hebben zij een eigen secretariaat. Volgens Somohardjo is middels de brief het bewijs geleverd dat de ‘coupplegers’ zichzelf hebben weggewerkt uit de PL. Ook vindt hij het frappant dat uit de 16 PL’ers die in eerste instantie de beweging ondersteunden, slechts 9 hun handtekening hebben geplaatst. ‘Ze hebben hun eigen organisatie opgericht’, zegt Somohardjo resoluut.
PL stuurt brief terug naar beweging
Gisteren heeft de partijleiding van de PL een schrijven teruggestuurd naar de beweging ‘Hervorming en Verjongingsbeweging’ naar aanleiding van hun eerder gestuurd schrijven. Hierin wordt gevraagd welk concreet aspect in strijd zou zijn met de statuten. Ook wordt in de brief vermeld dat de partijleiding uitkijkt naar de aanwezigheid van de negen leden tijdens de partijraad zondag. Somohardjo zegt dat de strijd niet slechts door de beweging wordt gevoerd tegen de PL, maar dat de totale gevestigde orde gekant is tegen de PL, ook de regering, want die zou er belang bij hebben dat Sapoen en Chitan zijn overgelopen.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!