Kamerleden kiezen in januari nieuwe voorzitter

Raymond Hasnoe
Raymond Hasnoe
In de eerste week van januari zullen de pas gekozen leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) een van de pas gekozen leden tot voorzitter van de kamer kiezen. De voorzitter en de ondervoorzitter van de kamer mogen niet uit de zelfde branche afkomen. In dezelfde vergadering wordt dus de ondervoorzitter uit een andere branche gekozen. Duidelijk is dat de huidige voorzitter Henk Naarendorp zichzelf niet meer ter beschikking stelt voor de functie van voorzitter.
Sinds na de verkiezingen zijn er speculaties over Rahid Doekhie, die first in line staat voor het voorzitterschap van de Kamer. Doekhie heeft zelf zijn ambities voor het voorzitterschap kenbaar gemaakt. Dit ook vanwege de geruchten dat Doekhie geruggensteund wordt door de ex- kamervoorzitter Robert Ameerali, die zijn invloed in de kamer zou willen blijven behouden. Feit is dat voor de komende verkiezingen alle 21 gekozen leden zichzelf zouden mogen voordragen voor de positie van de voorzitter van de kamer.
Raymond Hasnoe, behorende tot een van de 4 leden van de Detailhandel is bij acclamatie gekozen. Hij zegt zichzelf niet beschikbaar te willen stellen voor de functie van voorzitterschap. Hij is ook niet de mening toegedaan dat Ameerali een vinger in de pot zou willen blijven houden. “Ameerali was er inderdaad bij. Wij hebben hem zelf uitgenodigd omdat hij voldoende kennis en ervaring heeft op dit gebied. Wij zijn jong bloed en nemen over van hen die nu plaats maken. Wij hebben ook anderen, behalve Ameerali, gevraagd om hun kennis en ervaringen met ons te delen. Het zou niet mooi zijn als wij geen gebruik konden maken van de kennis en ervaringen van de man”, zegt Hasnoe.
Hasnoe wenst vooralsnog geen namen te noemen, maar zegt wel dat de oude leden die het meest hebben gewerkt de meeste kansen maken als die de ondersteuning krijgen van de helft en meer.
“Een nieuweling kan niet komen en zeggen dat hij voorzitter wil worden. Met lobbywerk komt men wel tot een groep van 5 mensen die zichzelf voordragen. Als er consensus is bereikt is dat goed. Het zou ongezond zijn als een ieder zich zelf voordraagt”, aldus Hasnoe.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!