PL wil Sapoen, Chitan en Noersalim royeren

Behalve Raymond Sapoen, Diepak Chitan en Mike Noersalim zullen ook Isaak Soerokarso en Rudy Soerodimedjo geroyeerd worden uit de Pertjajah Luhur (PL). De basis hiervan wordt zondag aanstaande op 20 december gelegd tijdens een partijraadsvergadering. Op deze vergadering zal eveneens de terugroeping van de twee overgelopen DNA-leden, Sapoen en Chitan, herbevestigd en doorgeleid worden naar het Centraal Hoofd Stembureau (CHS). De overlopers zullen voor de derde maal teruggeroepen worden. Behalve toestemming voor herbevestiging van de terugroeping, zal de partijraad ook worden voorgelegd het ontslaan van Sapoen, Chitan, Noersalim, Soerokarso en Soerodimedjo uit het hoofdbestuur. Hen ook eventueel royeren uit de PL zal ook voorgelegd worden aan de partijraad. Over deze materie wil partijvoorzitter Paul Somohardjo niet uitgebreid uitwijden. Hoewel het proces zondag ingezet zal worden, zal het twee maanden duren alvorens het royement van de vijf PL’ers een feit is. Aan hen moet namelijk ook de gelegenheid geboden worden zich te kunnen verweren.

Gerechtelijke stappen CHS niet uitgesloten

Het is niet uitgesloten dat de PL wederom gerechtelijke stappen tegen het CHS zal ondernemen. Eind juli waren Sapoen en Chitan al teruggeroepen door de partijraad. Tot twee maal toe is het CHS voor het gerecht gesleept en werd er beide keren vonnis gewezen in het voordeel van de overlopers. Bij de eerste terugroeping was de rechter van oordeel dat de terugroeping te snel had plaatsgevonden. De twee volksvertegenwoordigers waren formeel nog niet toegelaten tot de DNA, hoewel ze hadden aangegeven een eigen fractie te zullen vormen. Hierna werden de overlopers begin augustus voor de tweede maal teruggeroepen door de partijraad. Hier was de rechter van mening dat de partijraadsvergadering binnen twee dagen was uitgeschreven en gehouden. Somohardjo geeft zelf aan dat volgens de statuten van de partij voor het houden van een partijraad deze zes weken vooraf bekendgemaakt moet worden. Hoewel de PL in het ongelijk werd gesteld, bleef de rechter zich vasthouden aan dit punt en werd er voorbij gegaan aan het feit dat artikel 8 van de statuten aangeeft dat bijzondere vergaderingen binnen een tijdspanne van twee weken uitgeschreven mogen worden. ‎En hierbinnen valt die twee dagen, redeneert Somohardjo. Hij is er benieuwd naar op welke wijze het CHS zal reageren na de derde terugroeping, die volgens alle geldende regels plaatsvindt. Meer dan zes weken eerder, namelijk op 1 november, is bekendgemaakt dat de PL haar partijraad houdt op 20 december.
Stem van het volk hoog houden
Al de pogingen om de twee overlopers terug te roepen, houden verband met het hoog houden van de stemmen van het volk, verduidelijkt Somohardjo. Het is onkan dat volksvertegenwoordigers na een verkiezing een ommezwaai maken van 180 graden en ervandoor gaan met verkregen stemmen van de partij. Volgens Somohardjo zal ervoor gewaakt moeten worden dat volksvertegenwoordigers zich laten omkopen nadat zij stemmen hebben vergaard namens de partij waartoe zij in eerste instantie behoorden.

Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!