Minister HI voert gesprekken met bedrijfslevenorganisaties

Minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie heeft onlangs een oriëntatiegesprek gehad met verschillende bedrijfslevenorganisaties. De Vereniging van Surinaamse Winkeliers wil de huidige situatie geen chaos noemen, maar er ontstaan in ieder geval veranderingen bij de detailhandel, die de economie niet gunstig uitkomen. ‘De minister komt ook uit de gelederen van het bedrijfsleven. Niet omdat zij nu aan de kant van de publieke sector zit, zal zij vinger wijzen. Zij geeft dus ook inhoud aan de public private partnerschap’, zegt VSW-voorzitter Raymond Hasnoe. De Akmos gaf tijdens deze bijeenkomst aan dat het belangrijk is dat het ministerie komt met een beleidsplan. Er is verontrusting uitgesproken over de transparantie van het beleid. ‘Het heeft ook geen zin om met alle soort plannen te komen, waar de uitvoerbaarheid en politieke wil er niet zijn’, zegt voorzitter Sham Binda.
De VSW vertegenwoordigt de circa 12.000 detailhandelaren bij de minister. Deze 12.000 handelaren vallen ook onder het controlebeleid van het ministerie. De afgelopen dagen is er veel geklaagd over prijsopdrijvingen in de winkels. Men vraagt zich nou ook af als het controlemechanisme van het ministerie inderdaad werkt. ‘HI is wel bezig met de controles. Wij hebben er geen problemen mee. Het moet in ieder geval er niet op gaan lijken, alsof het probleem ontstaat bij de winkelier. De oorzaak is de instabiliteit van de financiële situatie van het land en een tekort aan valuta’, zegt Hasnoe.
Volgens Binda zijn er pijnpunten aangehaald. Zijn organisatie wacht op een beleidsplan van het ministerie. Binda hamert al geruime tijd op het onderhandelen met een optiek. Volgens hem zorgt het onderhandelen zonder een concreet plan voor onnodige discussies. ‘Iedereen heeft een ander budget en is met een andere valutakoers bezig. Men kan de prijszettingen sturen om een stukje populistisch beleid naar de consument toe te voeren. Dit heeft echter geen zin, omdat men de economie niet voor de gek kan houden. Transparantie van beleid is hier dus zeker van belang’, zegt Binda. Donderdagavond kwam het bestuur van de VSW bij elkaar om het probleem van de prijzen in de winkels te bespreken.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!