Birti Wenkri voor goedkopere eerste levensbehoeften

Birti Wenkri voor goedkoper eerste levensbehoeftenDe Stichting Birti Wenkri is onlangs gestart met het aanbieden van eerste levensbehoeften aan de bevolking tegen de kostprijs. Zelfwerkzaamheid en het stimuleren van klein ondernemerschap van dit particulier initiatief zijn de fundamentele beginselen van de stichting. De vicepresident Ashwin Adhin en minister Soewarto Moestadja van Arbeid spraken vol lof over dit burgerinitiatief. Verder waren ook minister Suresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), districtscommissaris Roline Samsoedin en de volksvertegenwoordigers Hans Sandjon van Wanica en Remie Tarnadie van Coronie aanwezig aan de Santopolderweg bij de familie Piroe en familie Balgobind aan de Merveilleweg. De buurtbewoners waren bijzonder ingenomen met dit initiatief van de Birti Wenkri.
De organisatie streeft naar een landelijk dekkend netwerk van Birti Wenkri’s om zoveel mogelijk de basisgoederen aan te bieden. Voorbereidingen in de districten Para, Coronie, Saramacca en Marowijne zijn in volle gang. In de ressorten van onder andere de districten Paramaribo en Wanica zijn voorbereidingen reeds getroffen. Het district Commewijne staat al in de steigers van de Stichting Birti Wenkri om dit basisgoederenpakket ook aan te bieden.
Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit voorzitter Soeparmin Djojobesari, penningmeester Michel Nathoe en Mas Jo Moestadja die bereid is gevonden het secretarisschap te vervullen. Het district Nickerie is dit weekend aan de beurt bij de Coöperatie Groenten Verbouwers in de Van Pettenpolder en bij de familie Ramcharan in de Corantijnpolder. De districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh en eerder genoemde regeringsfunctionarissen zijn voor deze launch ook uitgenodigd.

error: Kopiëren mag niet!