Politie heeft nauwelijks papier voor opmaak proces-verbaal

Manschappen van het Korps Politie Suriname beschikken nauwelijks over A4-papier voor de opmaak van processenverbaal. Zij zijn genoodzaakt om machine-inkt en ander kantoorbenodigdheden uit eigen zak te kopen, willen zij hun werkzaamheden optimaal uitvoeren. Deze brandende zaken waarmee politiemanschappen reeds geruime tijd te kampen hebben, werd gisteren tijdens de begrotingsbehandelingen aangehaald door het NDP-assembleelid Keshopersad Gangaram Panday. Gangaram Panday die de Justitieminister op het hart drukte extra aandacht en zorg te besteden aan de politieorganisatie, memoreerde dat hij langer dan 32 jaren deel heeft uitgemaakt van het politiekorps. De noden, behoeften en zorgpunten van de politie, kent hij als geen ander.
Waarom verre mutatie sociale politiemannen?
Gangaram Panday schroomde er niet voor aan de kaak te stellen op grond waarvan juist de politieambtenaren die zich naast hun reguliere politiewerk inzetten voor het ontplooien van sociaalmaatschappelijke en sportactiviteiten, heel ver weg worden gemuteerd en weggestopt. Hiervan is er sprake bij een politiefunctionaris die tevens de voorzitter is van de LSO, Livorno Sportorganisatie. Hij is helemaal weggezet te Albina. Vanwege hun verre mutatie kunnen zij hun krachten niet geven aan de organisatie en tevens de gemeenschap waar zij pro Deo aan verbonden zijn. Gangaram Panday stelde voorop, dat de sociaalmaatschappelijke en sportactiviteiten van dergelijke politiemannen juist geapprecieerd moeten worden. Naast hun regulier politiewerk, werken zij nog gratis ten dienste van de gemeenschap.
Waarom politie vroegtijdig dienst verlaten?
Waarom politiemannen vroegtijdig de dienst verlaten en dat de uitstroom groter is dan de instroom werd eveneens aan de orde gesteld. De NDP’er opperde of dit misschien ligt aan de demotivatie binnen het korps. Hij stelde de vraag of er maatregelen worden getroffen om de motivatie onder de politiemannen te verhogen. Dat politieambtenaren die vanuit de districten naar de stad gemuteerd worden en geen huisvesting of huisvestingtoelagen krijgen, sneed het assembleelid ook aan. Gangaram Panday maakte ook gewag van het feit dat politiemannen die jaren terug zijn geschorst vanwege uiteenlopende redenen nog thuis zitten en hun salaris ontvangen. Ook de bouw van het nieuwe hoofdbureau van politie op de hoek van de Gemenelandseweg en de Johan Pengelstraat bracht hij aan de orde. Het assembleelid stak niet onder stoelen en banken dat de bouw van dit bureau leek op verspilling van belastinggelden.
Buurtmanagersproject evalueren en bijstellen
Gangaram Panday, die veel werk heeft verzet als buurtmanager van Paramaribo en hoog heeft gescoord vanwege zijn werkzaamheden, deed een voorstel om het buurtmanagersproject te evalueren en bij te stellen. Hij benadrukte dat buurtgebonden politiezorg heel belangrijk is om de criminaliteit de kop in te drukken. Hij opperde om werkbare gebieden voor buurtmanagers in kaart te brengen. ‘De Surinaamse bevolking zal de regering zeer dankbaar zijn.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!