Mathoera ziet graag milieuministerie

De 195 landen die in Parijs aanwezig waren, sloten onlangs een historisch akkoord waarin ze het eens werden over de aanpak van klimaatsverandering. In de komende jaren moeten de landen op zoek naar alternatieve energiebronnen om zo minder mogelijk fossiele brandstoffen te verbruiken. Ook moeten de rijkere landen de armere landen helpen de klimaatdoelstellingen te bereiken. Zo moet de opwarming van de aarde worden beperkt tot maximaal 2 graden, met 1½ graden als streefwaarde. Een onderdeel van deze klimaattop was een parlementaire meeting, waar parlementariërs van meer dan 150 landen aan hebben deelgenomen. Ook Suriname was vertegenwoordigd door de assembleeleden, Krishnakoemarie Mathoera en Grace Watamaleo. De bedoeling was om deze keer parlementariërs te betrekken om actief een bijdrage te leveren aan wetgeving voor het tegengaan van klimaatsverandering. Het tweede doel van deze bijeenkomst was het bewustwordingsproces.
Volgens Mathoera is er een noodzaak om actie te ondernemen. Één van de acties is het ervoor zorg te dragen dat de gevolgen van klimaatsverandering zich niet verergeren. “Dat betekent dat wij moeten kijken op welke manier landen bijdragen aan klimaatsverandering. Dat zal ook landelijk een assessment vergen. Ten tweede zal de impact van klimaatsverandering inzake rampen zo goed mogelijk moeten worden opgevangen. Ten derde zullen de twee voorgaande alleen lukken als mensen bewust zijn”, vertelt Mathoera. Die bewustwording zal volgens Mathoera vooral bij de jeugd al moeten beginnen, zodat men met een andere cultuur zou kunnen opgroeien. Tijdens de bijeenkomst van de parlementariërs is een intentieverklaring getekend, waarbij men in het Surinaams geval zal nagaan welke wetten Suriname heeft en welke wetten nog nodig zijn.
De president heeft tijdens zijn beëdiging concreet gehamerd op het onderwerp van klimaatsverandering. Uiteindelijk is het bij de mooie woorden gebleven en horen wij vandaag de dag niets meer over noch het klimaat noch de verandering. Volgens Mathoera zullen wij in Suriname met milieu zeker op ministerieel niveau bezig moeten zijn. Dit betekent dat er zeker een ‘ministerie van milieu’ in het leven zal moeten worden geroepen. ‘Milieu zal de komende jaren in Suriname een grote issue zijn. Suriname is één van de risicolanden, omdat wij aan de Atlantische Oceaan grenzen en heel laag liggen’, aldus Mathoera. Er moet actief beleid worden gemaakt. Ook aan een milieuraamwet zal er moeten worden gewerkt.

Kavish ganesh

error: Kopiëren mag niet!