Karta-Bink fronst wenkbrauwen met extra 400-800% begroting OW

1karta-binkAssembleelid Ingrid Karta-Bink is geschrokken van de ingediende nota van wijziging bij het ministerie van Openbare Werken. Volgens de parlementariër heeft zij haar wenkbrauwen moeten fronsen toen zij ontdekte dat de regering in haar wijziging een verhoging van meer dan 400% tot 800% op dit ministerie heeft ingevoerd. Het gaat om wijzigingen bij alle drie directoraten. Bij het directoraat Bouwkundige Werken en Dienstverlening is voor het gebruik van goederen van diensten een raming van SRD 2.530.000 opgevoerd naar SRD 3.244.000. Inventaris was SRD 500.000 en is verhoogd naar SRD 1.592.000 en transportmiddelen van SRD 100.000 naar SRD 300.000. Onderhoud van gebouwen en terreinen is van SRD 200.000 verhoogd naar SRD 914.000. In percentage uitgedrukt gaat het volgens Karta-Bink hier om meer dan 400% verhogingen.
Misleiding bezuiniging op originele begroting
Karta-Bink vraagt zich af of de regering de volksvertegenwoordiging en het volk misleid heeft met de indiening van een begroting, waarop in eerste instantie werd aangegeven dat er met 50% was ingekort op de uitgaven. “Zo gemakkelijk is het gegaan bij de regering met een wijziging van nota te doen, maar wat moet het volk of burger doen die nu in problemen zit?”
Auto’s opgevoerd naar veel duurdere pick-ups
Wat de aanschaf van dienstvoertuigen betreft, merkt de parlementariër op dat het opvallend is dat het ministerie nu gemeend heeft om in plaats van normale dienstvoertuigen pick-ups aan te schaffen. Het ingediende bedrag van SRD 220.000 is met de wijziging opgevoerd naar SRD 300.000. “Geen auto’s meer”, stelde de politica. Voor het onderhoud en exploitatie van dienstvoertuigen is bij de Civieltechnische Dienst een bedrag van SRD 10.581.000 naar SRD 16.813.000 opgebracht. Bij Openbaar Groen is een bedrag van SRD 2.592.000 voor de huur van voertuigen opgenomen.
800% verhoging transportmiddelen Civieltechnische Dienst
Ook bij het directoraat Civieltechnische Dienst zijn schrikbarende wijzigingen waar te nemen. Volgens de PL’er is het gebruik van goederen en diensten van SRD 22.052.000 opgevoerd naar SRD 28.248.400: een verhoging van 28%. Inventaris is van SRD 748.000 naar SRD 1.211.000. Dit komt neer op een verhoging van 61%. Transportmiddelen gaan van SRD 200.000 naar SRD 1.778.000. Dat is meer dan 800%. Voor de uitbreiding en vervanging van gereedschappen is het bedrag van SRD 68.000 naar SRD 531.000 gegaan. Volgens de parlementariër heeft de regering gemeend een extra code voor het transport van zwaar materieel toe te voegen in de wijziging. Hier gaat het volgens haar om een extra bedrag van SRD 1.578.000. “Is deze code uit de hemel gevallen?”, stelde de parlementariër.
Contractanten voor SRD 2.255.000 aangetrokken bij Openbaar Groen
Karta-Bink vroeg aandacht voor het feit dat het directoraat Openbaar Groen onlangs nog contractanten in dienst heeft genomen, die een last vormen van SRD 2.255.000. Bij dit directoraat heeft er volgens het assembleelid ook een verandering plaatsgevonden van gebruik van goederen en diensten van SRD 5479.000 naar SRD 7.027.000. Inventaris is van SRD 150.000 verhoogd naar SRD 473.000. Met inventaris wordt volgens haar bedoeld de aanschaf van computers, printers en kantoorbenodigdheden. Het frappante hiervan is echter dat bij andere posten ook al gereedschappen en apparatuur zijn opgenomen.
Damwanden Kronenburg worden niet hersteld
De politica vroeg aandacht voor het feit dat de afdeling Bruggen van OW het herstel van de damwanden te Commewijne, Margreta, wel heeft opgenomen, terwijl Kronenburg, die ook aan de rechteroever staat, niet is opgenomen. “Die zijn kapotte planken. Scholieren van Adekus, Natin, vwo, mulo en de vruchtenman moeten heel vroeg lopen op deze kapotte brug.” Deze loopbrug is volgens haar in een deplorabele staat komen te verkeren.
FR

error: Kopiëren mag niet!