IMEAO leerlingen krijgen Wiskunde toets met ‘onherkenbare’ stof

ImeaoEen groep leerlingen van de 4 klassen van het IMEAO1 hebben bijval gekregen van enkele leerlingen van IMEAO2, bij hun klacht omtrent twee toetswerken in de vakken Wiskunde en Financieel rekenen en controle beginselen. De leerlingen beweren dat alhoewel de stof in de basis wel behandeld is, de toets betreffende deze vakken op een voor hun totaal onbegrijpelijke manier is opgesteld waardoor de sommen onherkenbaar waren en dus niet te maken. Deze klacht hebben de leerlingen van IMEAO1 dan ook ingediend bij het schoolhoofd, Jane Simons. Zij geeft aan dat het een uniforme toets voor alle IMEAO scholen betreft en dat leerlingen van de overige IMEAO scholen geen problemen hebben gehad met de sommen. De leerlingen van IMEAO 1 ontkennen dit door te stellen dat zij van hun collega studenten van IMEO2 bijval hebben gekregen. Ook zij zouden bij hun directeur geklaagd hebben. Simons geeft aan dat de leerlingen geen stof krijgen op de toets, die buiten het curriculum valt. Bovendien betreft het hier geen leervakken en krijgen de leerlingen daarom inzichtvragen. De vaardigheid heeft de leerlingen volgens haar parten gespeeld en niet de leerstof. Zowel leerlingen als leerkrachten, hebben aangegeven dat de stof behandeld is, besluit Simons. De leerlingen benadrukken dat hun probleem ligt in de opstelling van het toetswerk en niet in de leerstof zelf. Zij hopen dat hun klacht serieus genomen wordt en dat er mogelijk een ander toetswerk kan worden opgesteld welke wel overeenkomt met de leerstof die zij tijdens de lessen gehad hebben. Zij vinden het erg dat zij zich zo goed hebben voorbereid voor de vakken met de leerstof die aan hen is meegegeven om vervolgens bij het maken van de toets geconfronteerd te worden met een opgave welk voor hun volledig onherkenbaar was.

error: Kopiëren mag niet!