Minowc moet BEIP binnen komende 4 jaar afronden

Onlangs is bekendgemaakt door de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) dat Suriname een lening van US$ 20 miljoen krijgt toegewezen. Het geld is bestemd voor het project vernieuwing basisonderwijs bekend als het Basic Education Inprovement Project (BEIP). De lening is volgens onderwijsdirecteur Natasja Bennanon, gebaseerd op componenten die moeten worden gerealiseerd binnen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur(MinOWC). Het gedeelte van het traject van vernieuwing waarvoor nu 20 miljoen beschikbaar is gesteld, moet volgens Bennanon binnen een periode van 4 jaar uitgevoerd worden. Het gaat om het ontwikkelen van curriculum (trainingen en ontwikkeling van materiaal voor wat betreft leerjaar 7 en 8), infrastructuur(renoveren van woningen en schoolgebouwen in het binnenland), versterking van MinOWC capaciteit en ICT infrastructuur. Dit allemaal om het reeds in 2003 ingezette traject van vernieuwing van het basis onderwijs te kunnen realiseren, los van de jaarbegroting. Het traject is enige tijd terug ingezet maar tot nu toe is nog niet alles ontwikkeld. Men is tot leerjaar 4 tot en met 6 gekomen voor wat betreft het ontwikkelen van leerstof. Het gaat daarbij om leerstof voor de 5 leergebieden rekenen, taal, bewegingsonderwijs, kunst en cultuureducatie. Om de vijfde en zesde klas(leerjaar 7 en 8) af te kunnen maken moest deze nieuwe lening worden aangegaan. De lopende lening heeft nog beschikbare middelen tot maart 2016 waarna de nieuwe lening zal moeten ingaan.. De terugbetaling van de lening mag over 25 jaar geschieden waarvan de eerste aflossing over 5 en een half jaar aanvangt.

error: Kopiëren mag niet!