Minister Dodson bespreekt kennisverbreding met ambassadeurs

frontbinnen1
frontbinnenMinister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft onlangs een 4-tal ambassadeurs ontvangen. Met de diplomaten heeft de bewindsman ondermeer de nadruk gelegd op het zoeken naar kennisverbreding via scholing van het kader van het ministerie.
Op donderdag 19 november brachten de niet residerende ambassadeurs Dai Young Maeng, Pierre Giroux en Raffaele Trombetta van respectievelijk Zuid-Korea, Canada en Italië een beleefdheidsbezoek aan de bewindsman. Op maandag 23 november kreeg de NH-minister ambassadeur Ernst Noorman van Nederland op audiëntie. Centraal tijdens de gesprekken stond ook het aanhalen van de goede banden die ons land met deze bevriende naties heeft.
Zuid-Korea
Minister Dodson legde uit wat zijn departement doet op het stuk van energie, water en mijnbouw. Zeker als het gaat om het ontwikkelen van alternatieve vormen van energie (renewable energy). De Zuid-Koreaanse ambassadeur stelde voor te kijken naar de mogelijkheden die de Hyundai Corporation te bieden heeft. Op het gebied van energieopwekking, waterkracht en raffinage heeft deze grote maatschappij projecten uitgevoerd in een aantal Zuid-Amerikaanse landen en zou in het geval van Suriname alvast een feasibility study kunnen uitvoeren. In 2016 zal de Zuid-Koreaanse overheid in het kader van technische hulp die ze biedt aan ons land een feasibility studie uitvoeren met betrekking tot e-government.
Canada
Aan de Canadese diplomaat zei minister Dodson op te hoogte te zijn dat diens land erom bekend staat know how te hebben op het gebied van kwikvrije goudwinning. In Suriname is het proces gaande om de kleinschalige goudwinning te stimuleren en deze vorm te hanteren. De minister ziet graag dat de groep kleine porknokkers entrepeneurs worden. Op dit gebied is de nodige assistentie zeer welkom. In maart 2016 wordt in Toronto een meeting ten behoeve van de mijnbouwsector georganiseerd en minister Dodson is welkom zich tijdens deze bijeenkomst goed te laten informeren. De bewindsman heeft te kennen gegeven dat het opdoen van kennis voor vooral het kader van het ministerie van NH op het stuk van beleidsformulering van groot belang is. Vanuit Canada kan ook gekeken worden naar het uitzetten van programma’s ten behoeve van Suriname.
Italië
Minister Dodson zei in gesprek met ambassadeur Trombetta onder de in druk te zijn van de kwaliteit van Italiaanse machines die door Surinaamse ondernemingen worden gebruikt. De kwaliteit is goed en zijn de onderhoudskosten ook nog aan de lage kant. Los van deze zaken vroeg de bewindsman ook naar overige mogelijkheden ten behoeve van ons land. De ambassadeur gaf aan dat zaken als onderwijs, milieu zeker uitgevoerd kunnen worden. Zo zijn er beurzen om alvast de Italiaanse taal te leren. In de toekomst kan worden nagegaan hoe dit stuk verder kan worden uitgediept. In 2016 zullen er workshops gehouden op het stuk van de mijnbouw. Voorts liet de diplomaat weten dat er bedrijven zijn in zijn land die interesse hebben om zaken te doen in Suriname. Minister Dodson liet alvast doorschemeren een overzicht te zullen geven van zaken waar er duidelijk interesse voor bestaat en zal hij met belanghebbenden uit de mijnbouwsector nagaan welke mogelijkheden er zijn.
Nederland
Ook met de Nederlandse ambassadeur is gesproken over de aanpak van de kleine mijnbouw. Het is de bedoeling dat deze sector zich verder ontwikkelt met het in acht nemen van het traditioneel gezag en milieu. De minister gaf verder aan, dat Suriname richting een mineralen instituut gaat. Van hieruit zal de totale mijnbouwsector gemonitord worden. Het ministerie van NH wordt anders ingericht waarbij kaders aangetrokken zullen worden die het beleid verder moeten uitzetten. De bewindsman gaf ook aan dat het ministerie ook bezig is na te gaan hoe donormiddelen effectief gekanaliseerd kunnen worden. Aan ambassadeur Noorman is ook gevraagd welke mogelijkheden er zijn om kaders verder te versterken. De plannen die het ministerie heeft voor het gebruik van alternatieve energie is ook uitgelegd. Met betrekking tot het waterbeleid is NH drukdoende de waterbronnen aan de kust te beschermen. Er zal sprake zijn van een duidelijk waterbeheer, waterwinning en export daarvan conform de richtlijnen van de Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO).
De ambassadeurs hebben elk afzonderlijk te kennen gegeven de goede banden met Suriname verder te willen verstevigen en stelden de ontvangst van de minister en de plannen om naar meer ontwikkelingsmogelijkheden te zoeken, zeer op prijs.

error: Kopiëren mag niet!