Gebruikers klagen over hoge waterrekeningen

De nieuwe tarieven van water zijn sinds 15 oktober 2015 van kracht. De eerste rekeningen zijn per 15 november uitgekomen. Men heeft inzage in de berekeningen van de waterrekeningen. De Surinaamse Waterleiding Maatschappij heeft duidelijk aangegeven wie binnen welke tarievengroep valt en hoe de tarieven moeten worden berekend. Echter zijn er klanten die ondanks duidelijkheid over deze berekeningen met de handen in het haar zitten. Dagblad Suriname werd bijvoorbeeld benaderd door iemand die een rekening van SRD 24.000 ontving, terwijl die niet eens op dat adres woont. De persoon betaalde maandelijks alleen het vastrecht, omdat hij op dat adres geen water verbruikt. Een andere persoon die maandelijks tussen de SRD 30 en SRD 50 betaalde, moet plots SRD 380 betalen. De persoon verwachte wel dat er een hoger bedrag zou moeten worden betaald, maar niet SRD 380. Volgens de uitleg van de klantenservice hebben de mensen in de maanden augustus en september een ongeldige restitutie ontvangen. Voor twee maanden een ongeldige restitutie van ruim SRD 300? Dit roept vragen op. Er zijn ook mensen die minder hebben betaald dan zij voorheen gewoon waren. Die vrezen de komende maanden hetzelfde als het voorgaande te zullen meemaken.
Wegen behandelen zoals die zijn uitgezet
Wanneer er ernstig afwijkende zaken zijn, moet men volgens SWM-woordvoerder Edmund Blufpand contact opnemen met de klantenservice. “Mocht men ontevreden zijn over de behandeling of de uitkomst, is er altijd een chef en boven hem een hoofd. Men moet gewoon de wegen bewandelen zoals die zijn uitgezet”, zegt Blufpand. Volgens Blufpand is er maandelijks een aantal individuele gevallen waar er administratieve fouten gemaakt kunnen zijn, waardoor een klant een te hoge of een te lage rekening krijgt. Eén van de problemen die speelt, is dat de meterstanden niet of niet optimaal kunnen worden opgenomen. SWM heeft nog steeds een systeem van meters, waarbij men fysiek naar de meters toe moet. Er zijn plannen om een ander soort meter te introduceren, maar dat zal een enorme investering vergen. Het kan ook dat de meteropnemer zijn werk niet naar behoren doet. Door deze problemen vindt er op den duur een opstapeling van de meterstanden plaats, waardoor het systeem op basis van oude gegevens automatisch een rekening aanmaakt. Op het moment dat het systeem een update krijgt, kan er een juiste berekening worden gemaakt. Alles wat dus te weinig betaald is, komt in een keer op de rekening. De klant kan ook één keer in de maand zijn meterstand doorgeven bij de SWM om dit probleem te voorkomen. Bellen kan naar het nummer 170. De SWM heeft een ‘Nutsapp’ ontwikkeld om klanten in de gelegenheid te stellen om hun meterstand zelf te berekenen. Mocht het zijn dat er fouten zijn gemaakt, krijgt de klant zijn geld wel terug, verzekert Blufpand.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!