Agro-ondernemers reageren enthousiast op KMO training CBvS/LVV

Agro-ondernemers zijn vol lof over de tweedaagse KMO training voor de agrarische sector die ze de afgelopen week gevolgd hebben in het trainingscentrum van de Centrale Bank. Ongeveer 25 land- en tuinbouwers, vissers en veeboeren werden door trainers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) vaardigheden bijgebracht hoe verantwoord te ondernemen. De LVV trainers zijn in het kader van het ‘Train de trainer’ programma enkele weken terug door trainers van het Centrum voor Financiële Educatie & Ontwikkeling (CFEO) van de CBvS opgeleid.
De afgelopen week kregen de LVV trainers de gelegenheid om voor het eerst hun overdrachtscapaciteiten te toetsen, door enkele agro-ondernemers op te leiden. Onder andere zijn behandeld de onderwerpen grondbeginselen van ondernemerschap, de bedrijfsethiek, het schrijven van een bedrijfsplan, marketing en de financiële administratie. De LVV trainers doorstonden de toets met glans. In elk geval zijn de agro-ondernemers enthousiast over wat hen is bijgebracht. “Ik neem heel veel mee uit deze training, vooral op het stuk van het financieel beheer van het bedrijf”, deelt een enthousiaste Sjachnaz Pengel desgevraagd mee. Pengel doet aan groente- en fruitteelt te Santopolder. “Ik weet nu beter hoe mijn bedrijf te draaien en waarop ik moet letten. Ik ben op het belang gewezen van het goed scheiden van privé- en zakelijke aangelegenheden en daar ga ik voortaan goed op letten”, aldus Pengel.
Ook Willem Mohamedhoessein die al 25 jaar het beroep van visser uitoefent, zegt met de opgedane vaardigheden, in staat te zullen zijn om zijn bedrijf beter te managen. Het hebben van een goede administratie en het belang van budgetteren zag hij eerder over het hoofd. “Mijn salaris heb ik nooit gezien als bedrijfskosten. Dat zal ik voortaan wel doen”, aldus Mohamedhoessein. Beide trainees pleiten ervoor om ondernemers in andere sectoren ook te trainen. Dat zal ook gebeuren. Na de agrarische sector is de toerismesector aan de beurt in het eerste kwartaal van 2016. Het streven is erop gericht om elk kwartaal Trainers te trainen voor een bepaalde sector, die dan op hun beurt de kleine en middelgrote ondernemers van die sector zullen trainen. De trainers van het CFEO blijven te allen tijde beschikbaar voor raad en daad aan de eerder opgeleide trainers.
Stefanie Kromopawiro en Julio Nasoem, beide LVV trainers, zeggen een goed gevoel te hebben overgehouden aan hun eerste project als trainer. Ze denken dat het goed gegaan is en de stof goed te hebben overgebracht. Ze zijn de trainers van de CBvS erkentelijk dat die hen op de achtergrond zijn blijven coachen.
Het “kennisuitwisselingsprogramma” dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) uitvoert met de Financial Inclusion Development Agency (FIDA) van de Centrale Bank van Trinidad & Tobago (CBTT) is met de training van afgelopen week een volgende fase ingegaan. De FIDA blijft in contact met het CFEO over de voortgang van het KMO project dat onderdeel vormt van het “Financial Inclusion” beleid van de CBTT. De uitdaging die momenteel op het bord van het CFEO ligt is dat er met de samenwerkende instellingen, hier het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, een dusdanige kennisoverdracht naar de kleine en middelgrote ondernemingen plaatsvindt dat deze kennis ook daadwerkelijk toegepast wordt in de bedrijfsvoering.
Een van de belangrijke doelstellingen van financiële educatie is het bevorderen van het financieel bewustzijn en het financieel welzijn van alle burgers van Suriname. Bij adequate toepassing van het geleerde zal ook de financiële stabiliteit van het land worden bevorderd en op langere termijn economische groei en welzijn voor een ieder.

error: Kopiëren mag niet!