Werknemers Rosebel vestigen hoop op Ravaksur

De Rosebel Goldmines Werknemers Organisatie (RGWO) heeft de steun van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) ingeroepen om een standpunt te nemen over de houding van de regering in de kwestie waarbij 10%, ongeveer 161 werknemers, van de multinational zijn ontslagen. Vrijdagmiddag om 12.00 uur overhandigde RGW-voorzitter Lloyd Read een petitie aan Errol Snijders, lid van het presidium van Ravaksur en voorzitter van De Moederbond. De petitie werd in het gebouw van De Moederbond voorgelezen en aangeboden aan Snijders. “De regering heeft zonder dat er sprake was van een bedreiging of verstoring van de openbare orde en zonder een rechterlijk bevel als basis, zwaar bewapende eenheden ingezet tegen onbewapende werknemers die bezig waren met een rechtmatige actie. Kennelijk gebeurde dit om de werknemers te dwingen de staking te beëindigen. Ondersteunt Ravaksur het inzicht van de RGWO dat het gedrag van de directie van Rosebel ontoelaatbaar is? Wat vindt Ravaksur van het gedrag van de regering over het op gewelddadige wijze willen breken van een rechtvaardige arbeidersstrijd?”, stelt de RGWO in haar petitie. De Rosebel bond wil dat Ravaksur een standpunt inneemt ten aanzien van het gedrag van de regering, dat de vakbond ziet als een directe bedreiging voor de rechten van alle werknemers in dit land.
Read benadrukte dat er rekening mee moet worden gehouden dat in de zaak Rosebel, Alcoa en anderen het duidelijk is dat de regering de werkende klasse niet beschermt tegen het gedrag van multinationals. Binnen De Nationale Assemblee (DNA) is afgelopen donderdag harde taal vanuit zowel de coalitie als de oppositie gevallen over deze brandende kwestie. NDP-fractieleider Andre Misiekaba gaf aan dat hij het gedrag van Rosebel hoogmoedig en vrijpostig vindt. Hij eist een verontschuldiging van de multinational. Het parlement heeft indringende vragen aan president Desi Bouterse hierover gesteld. Maandag zal het staatshoofd hierop ingaan.
FR

error: Kopiëren mag niet!