Gesprek met specialist moet betaald worden

Wat is de procedure voor het spreken met de arts bij wie men in behandeling is? Dat vroeg de familie van een patient zich af die enkele vragen had voor de behandelende arts in Academische Ziekenhuis ten aanzien van de behandeling van hun moeder en vrouw. De familie heeft vernomen dat zij eerst moesten beschikken over een verwijsbrief voordat zij de arts konden spreken. In een gesprek met medisch directeur Lindy Liauw Kie Fa, wordt aangegeven dat elke keer wanneer de patiënt gaat bij de specialist een garantiebrief vereist is zodat de tijd van de specialist ook gehonoreerd kan worden. En er wordt ook nagegaan wat de huisarts heeft aangegeven, bijvoorbeeld als er een aanvraag is voor één of twee consultaties. Vragen over de behandeling of over het gebruik van medicatie kan het best gesteld worden aan de huisarts. De huisarts kan gemakkelijker contact opnemen met de specialist en hij kan het proces ook gemakkelijker uitleggen aan de patiënt”, aldus de medische directeur. Algemeen directeur Antoine Brahim voegt daaraan toe dat het ziekenhuis is ‘gestort’ in een nieuw stelsel. “We garanderen dat trauma- en acute gevallen onmiddellijk worden geholpen. Wanneer de dienstverlening al heeft plaatsgevonden, kunnen we daarna vragen: waar is uw pasje en bent u verzekerd? Is de patiënt niet verzekerd, moeten zij de rekening zelf betalen. Wanneer een patiënt om wat voor reden dan ook problemen heeft met de gang van zaken, kunnen zij persoonlijk bellen naar de directie. Er wordt dan gezorgd dat de mensen de nodige informatie krijgt. Als mensen ontevreden zijn over een behandeling die ze hebben gehad, mogen ze daarover reclameren bij de afdeling Ombudsbureau”, zegt de directeur.
De AZ-directeur geeft aan dat bij het ziekenhuis, het geven van een klantgerichte behandeling één van de speerpunten is die centraal staan in het strategisch plan van het ziekenhuis. Verhalen van een slechte behandeling van zowel de medewerkers als de specialisten blijven echter hardnekkig de kop opsteken. Zo is er een bericht dat vorige week donderdag een hartpatiënt met een verwijsbrief ging naar de cardioloog. Bij het AZP aangekomen, kreeg de familie van een baliemedewerker te horen dat hij pas in januari een foto van het hart zou kunnen maken. Een paar uur later stierf hij als gevolg van een hartinfarct.

error: Kopiëren mag niet!