Leeflang wacht op uitnodiging van directie Ashiana

Twee medewerkers van Huize Ashiana, Astrid Kuils (hoofd Financiële Zaken) en Ricardo Ravenberg (bode), zijn onlangs door de nieuwbakken directeur Judith Valpoort-Vrede ontlast van hun werkzaamheden. Kuils en Ravenberg vinden de manier waarop met hen wordt omgegaan niet goed. Volgens hen zijn zij ontheven uit hun functies, terwijl de directeur meent dat de mensen zijn ontlast en zich op het hoofdkantoor van Sociale Zaken moeten aanmelden. Volgens Ravenberg heeft de directeur nooit aangegeven waarom zij tot dit besluit is gekomen. Kuils zegt dat de directeur niet volgens de regels van comptabiliteit wilde werken.
Ravenberg was de bode van de directeur. Hij heeft jarenlang op de Sociale Dienst gewerkt. Er waren volgens Valpoort-Vrede klachten van medewerkers en bewoners van het tehuis dat er allerlei ongepaste handelingen werden gepleegd. De directeur heeft hem aangesproken en hem in de gelegenheid gesteld om zaken anders te doen. Ook werd hij in de gelegenheid gesteld om een overplaatsing aan te vragen. Volgens de directeur bleek dat het een cultuur was bij Ashiana dat medewerkers laat aan het werk kwamen. Haar bode kwam half negen aan het werk.
Kuils deed volgens de directie niet wat zij geacht werd te doen. “Kuils bepaalt wanneer dingen gekocht werden en wanneer niet. Zelfs inzage in de rekeningen van Ashiana kreeg ik niet om de samenleving te kunnen vertellen hoeveel geld wij hebben opgehaald via de inzamelingsactie van SRS. Ik kon niet meer met Kuils werken. Ik heb toen als directeur stappen ondernomen”, zegt Valpoort-Vrede. Bondsvoorzitter Murwien Leeflang is op de hoogte van de stand van zaken. Hij heeft het gehoord, maar niet formeel vernomen van de directeur. De twee mensen hebben zich vooralsnog niet gewend tot de bond. “Ravenberg heb ik gevraagd om bij mij te komen. Wij hadden dus een afspraak om te zitten en te praten over de situatie. En nu horen wij dit. Van Kuils ben ik formeel niet op de hoogte. Dat hoor ik in de wandelgangen”, zegt Leeflang
De directeur heeft maatregelen getroffen, maar zijn heeft de bond vooralsnog, volgens Leeflang, niet op de hoogte gesteld van de maatregelen. De bond heeft dus gevraagd om ontvangen te worden. Valpoort-Vrede heeft de bond beloofd dat zij het bestuur van de bond van de week zal ontvangen. “De directeur heeft duidelijk aangegeven waarom zij de mensen heeft ontlast. Maar dat is het verhaal van de directeur. Ik heb het verhaal van de werknemers nog niet gehoord”, zegt Leeflang. “Wat ik hier ben komen aantreffen, was niet mals. Als ik een bepaald tempo heb ingezet en mensen niet mee kunnen, helaas”, aldus Valpoort-Vrede.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!