Gajadien: “Hoefdraad krijgt zowel salaris CBvS als Financiën”

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

Gajadien Hoefdraad krijgt zowel salaris CBvS als  Financi+½n 2Assembleelid Asiskumar Gajadien heeft sterk het vermoeden van minister Gilmore Hoefdraad van Financiën zowel zijn salaris als minister als dat van de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) toucheert. “Als de president zegt dat Hoefdraad formeel niet weg is van de moederbank, betekent het dat hij formeel nog steeds zijn bezoldiging ontvangt”, stelt de politicus. De parlementariër zegt dat hij na harde informatie te hebben verkregen, afgelopen maandag zelf tijdens de openbare DNA-vergadering aan president Desi Bouterse vroeg om duidelijkheid in deze kwestie te brengen. Het staatshoofd zou volgens hem steevast geweigerd hebben antwoord op zijn vraag te geven. Indien de vermoedens van Gajadien op waarheid berusten, ontvangt Hoefdraad op dit moment een salaris van SRD 80.000 extra naast zijn bezoldiging als minister per maand. Als Financiënminister ontvangt hij momenteel een bezoldiging van SRD 22.610. In totaal toucheert hij dan een bedrag van SRD 102.610. Zowel Hoefdraad als de president heeft de geruchten van het dubbele salaris van de bewindsman meerdere malen tegenover de media ontkend. Gajadien zegt dat hij het staatshoofd zeer kwalijk neemt dat hij de volksvertegenwoordiging in het duister houdt over deze situatie. Ondertussen maakt Hoefdraad flink gebruik van kantoorfaciliteiten en privileges van de moederbank.
Nieuwe governor in januari 2016
Het staatshoofd heeft afgelopen maandag in het parlement aangekondigd dat de regering voornemens is om een nieuwe CBvS-governor in januari te benoemen. Bouterse heeft eerder aangegeven dat hij een geschikte vervanger van Hoefdraad nodig zal hebben om deze functie in te vullen. Wie deze wordt, is vooralsnog niet bekend. Onlangs heeft vicepresident Ashwin Adhin tegenover de krant bevestigd dat de regering inderdaad bezig zou zijn met het screenen van geschikte kandidaten. De invulling van deze post zou volgens hem totaal de gelegenheid zijn van de president. De taak van de CBvS is om onafhankelijk het financieel beleid van de regering te controleren. Iets dat op dit moment voor velen in gedrang is gekomen.
Hoefdraad deelt de lakens uit bij CBvS
Dagblad Suriname verneemt dat Hoefdraad in de afgelopen periode strengere maatregelen binnen de moederbank heeft getroffen. Zo zijn er strengere regels voor het personeel ingevoerd. Het personeel mag bijvoorbeeld niet meer onnodig verlofdagen sparen en niet zomaar het aantal overuren overschrijden.
Grove misleiding over werkelijke leidinggevende moederbank
Gajadien zegt dat hij een grove misleiding constateert over de werkelijke leidinggevende van de CBvS. Zo wordt ceremonieel afscheid genomen van Hoefdraad als CBvS-governor om dan maanden later wederom van de president te komen vernemen dat Hoefdraad nog steeds belast is met de waarneming. Opmerkelijk volgens Gajadien is dat alle getekende stukken van de CBvS, waaronder ook bekendmakingen en persberichten, op naam van CBvS-directeur Ingeborg Geduld-Nijman worden uitgegeven. Door de moederbank wordt zij aangeduid als de waarnemend president van de Centrale Bank van Suriname. “De teleurstelling bij mij is groot, aangezien de misleiding van de president niet weggewerkt is naar samenleving toe”, aldus Gajadien.
De CBvS-bezoldiging van SRD 80.000 werd in opdracht van president Bouterse in 2010 door de Raad van Ministers beslist, gezien het feit dat hij als voormalige topper van het IMF, vanaf zijn aantreden aangegeven had bereid te zijn elke functie dan ook te willen bekleden, mits hij niet in salaris achteruit zou gaan. Bij het aantreden als Financiënminister benadrukte Hoefdraad in het belang van Suriname de salarisdegradatie tot minister te accepteren. Vergelijkend met andere regeringsfunctionarissen staat Hoefdraad echter niet aan kop met zijn bezoldiging. De koploper van de lijst is Rudolf Elias, directeur van Staatsolie, met zijn recordinkomen van SRD 300.000.
FR

error: Kopiëren mag niet!