Personeel ziekenhuizen ontstemd over wegblijven salarisstortingen

Er is grote bezorgdheid onder het personeel van ziekenhuizen. Deze zijn wederom niet uitbetaald over de maand november. Op basis van de toezeggingen van het SZF hadden de ziekenhuizen het personeel schriftelijk beloofd dat de salarissen uiterlijk maandag 30 november zouden worden uitbetaald. De ziekenhuizen hebben hieraan niet kunnen voldoen. Ondanks afspraken met het SZF zijn de gelden niet op de rekeningnummers van de ziekenhuizen overgemaakt. Dagblad Suriname verneemt dat bij het ’s Lands Hospitaal de gelden wel zijn overgemaakt, met uitzondering van personeel dat rekeninghouder is bij de DSB-bank. Deze groep zou uit ontevredenheid dinsdag de werkplek hebben verlaten. In de andere ziekenhuizen volgen het personeel en de bonden de ontwikkelingen op de voet en wil men elk moment tot actie overgaan. De ziekenhuisdirecteuren zijn erg ontstemd dat er, ondanks beloftes, wederom gedraald wordt door het SZF met de overmakingen van de tegoeden aan de ziekenhuizen. De NZR heeft minister Patrick Pengel van Volksgezondheid onlangs een brief geschreven, waarin grote bezorgdheid werd geuit over de financiële situatie van de ziekenhuizen. De NZR heeft gewaarschuwd, dat zonder adequate financiering de continuïteit en kwaliteit van de ziekenhuiszorg steeds meer onder druk komen te staan. Ondertussen heeft het Academisch Ziekenhuis reeds aangegeven dat het ingaande woensdag in actie gaat. Naast de vele andere sectoren in het land, ziet de gezondheidssector er ook heel sober uit.

error: Kopiëren mag niet!