Rosebel denkt aan 'no work no pay' voor stakende arbeiders

rosebel werknemers ondersteunen actieveorende collega's13
rosebel werknemers ondersteunen actieveorende collega's1
rosebel werknemers ondersteunen actieveorende collega's12Rosebel maakt bekend dat er vanaf 02:30 uur dinsdagochtend sprake is van een algehele werkneerlegging op de Rosebel Plant te Brokopondo. Deze staking is uitgeroepen door de Rosebel Goldmines Werknemers Organisatie (vakbond). Het is te betreuren dat ook werkwilligen gedwongen worden mee te doen aan de staking, daar zij door de stakende werknemers verhinderd worden om hun werkplekken te betreden. Op dit moment zijn door de stakende werknemers bijna alle interne toegangswegen geblokkeerd. Hierdoor kunnen, indien nodig, werknemers de Plant niet verlaten en kunnen hulpdiensten niet uitrukken.
De productie is volledig tot een stilstand gekomen, met als gevolg een enorme productieverlies, die vooral in de huidige bedrijfseconomische omstandigheden, ontoelaatbaar is. Verder is er schade aangericht aan infrastructuur en is er onrechtmatig gebruik gemaakt van bedrijfseigendommen, zoals haultrucks die gebruikt worden voor wegblokkades en goudhoudend erts, bestemd voor raffinage, dat gestort is op toegangswegen.
De vakbond en de stakende werknemers zullen aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die het bedrijf lijdt. Inmiddels bereidt Rosebel een rechtszaak tegen de vakbond en de werknemers voor om verdere schade te beperken.
Ondanks de personeelsinkrimping biedt het bedrijf nog steeds werkgelegenheid aan ruim 1700 werknemers. Daar het een personeelsinkrimping om bedrijfseconomische redenen betreft, is het is de taak van de directie om zakelijke afwegingen te maken waarbij het belang van het bedrijf het meest bij gebaat is.
Deze actie van de vakbond bevreemd Rosebel Management daar het juist de vakbond is geweest die, nadat partijen geen overeenstemming hadden bereikt, te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben dat Rosebel de procedure van beëindiging van de arbeidsovereenkomsten met wederzijds goedkeuren zou inzetten.
In het proces van personeelsinkrimping heeft Rosebel te allen tijde de wettelijke procedures en instituten gerespecteerd.
Rosebel heeft de vakbond reeds op 30 september 2015 schriftelijk geïnformeerd over de personeelsinkrimping, alsook de namen bekend gemaakt van de werknemers die vallen
onder deze personeelsinkrimping. Van de zijde van de vakbond is nimmer een concreet voorstel gedaan over een afvloeiingsregeling. In de onderhandelingen met het bedrijf heeft de vakbond ruime gelegenheid gehad om haar voorstellen geconcretiseerd aan te bieden om het beschikbaar bedrag van SRD 12 miljoen in te vullen.
RGWO heeft bemiddeling gevraagd van de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname over een drietal punten. Rosebel heeft de eerste zitting bijgewoond en daarna een brief gestuurd naar de Bemiddelingsraad waarin concreet is ingegaan op deze punten.
Inmiddels heeft Rosebel Management de vakbond aangeschreven om de staking op te heffen en de werknemers op geroepen om het werk te hervatten. Het principe van no work no pay zal in deze worden gehanteerd.

error: Kopiëren mag niet!