Skalians nog niet afgestaan aan eigenaren

De regering heeft nog geen besluit genomen om de in beslag genomen skalians terug te geven aan hun eigenaren. Vooralsnog staan deze vastgeketend bij de post van de Commissie Ordening Goudsector te Lebi Doti. Dit bevestigt OGS-topman Gerold Dompig tegenover Dagblad Suriname. De zes skalianhouders hebben eerder aangegeven dat zij hun zaak buiten proces willen afhandelen. De termijn voor voldoening aan de voorwaarde was op verzoek van de eigenaren van de skalians gesteld op 30 oktober tot middernacht. Hoewel een deel van deze eigenaren volgens waarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday zich wel heeft aangemeld, blijkt achteraf dat deze zaak nog niet is afgerond. Volgens Dompig wacht hij instructies van de OM-topman af om verder te handelen. Vast staat dat de skalianeigenaren Pieter Peneux van JPP International NV, Soenil Kalloe van Maxi Goldmining en Moreira Santos van Armadillo Mining NV nu overwegen om de Staat voor het gerecht te slepen. Zij zijn het niet mee eens dat zij ondanks toestemming, nu miljoenen aan boetes moeten betalen.
Documenten naar pg
Op NH zijn in oktober documenten opgedoken inhoudende afspraken, waarin aan skalianeigenaren toestemming door de vorige top van het ministerie is gegeven om hun goudwinningsactiviteiten op het stuwmeer voort te zetten. Uit documentatie zou blijken dat de voormalige top van NH meer de nadruk zou hebben gelegd op het economisch aspect van het mijnen van goud op de bodem van het stuwmeer. Minister Regillio Dodson zegt dat het dossier over de toestemming die de skalianhouders zouden hebben van NH om goud te zoeken op de bodem van het stuwmeer, intussen aan de waarnemend procureur generaal is overhandigd. Wat hiermee verder is gebeurd en hoeveel mensen tot nu toe de boetes hebben betaald, is hem vooralsnog niet bekend. Hij daagt de eigenaren uit om de Staat maar voor het gerecht te slepen.
Mijnen op water strafbaar
Een ieder die mijnbouwwerkzaamheden uitvoert zonder dat hem mijnbouwrechten zijn verleend, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee jaren en/of een geldboete van ten hoogste SRD 100.000. Dat staat uitdrukkelijk in het Decreet Mijnbouw. Indien de feiten worden gepleegd door een rechtspersoon, wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen hier te lande aanwezige of gevestigde leden van het bestuur of bij ontstentenis van die leden, tegen de vertegenwoordigers van de rechtspersoon hier te lande. Het Decreet Economische Delicten gebiedt het in beslag nemen en verbeurd verklaren van de goederen, waarmee de economische delicten worden gepleegd. In het geval van de in beslag genomen skalians is duidelijk dat er geen mijnbouwrechten zijn verleend.
FR

error: Kopiëren mag niet!