Na vanavond mogelijke acties medische specialisten AZP

De medische staf van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), komt vanavond bijeen om te praten over de achterstallige betalingen aan hen verschuldigd, die teruglopen tot januari 2015. Afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken zal voor een actiemodel gekozen worden. Dit verneemt Dagblad Suriname van Winston Jessurun, medisch specialist bij AZP.
De directeur van het AZP, Antoine Brahim, heeft de specialisten middels een erg beknopt schrijven enkele dagen terug medegedeeld dat het ziekenhuis niet in staat is het honorarium van de specialisten op dit moment te betalen. In de brief was niet vermeld wat de reden hiervoor is en of het ziekenhuis op langere of kortere termijn hierna wel tot betaling zal overgaan. “Met andere woorden we gaan gras eten nu”, zegt Jessurun. De gelden oftewel het aandeel dat ontvangen wordt door het AZP voor patiënten, die opgenomen en of behandeld worden door de specialisten, worden volgens Jessurun niet overgedragen aan de specialisten, maar schijnbaar voor andere doeleinden gebruikt. “We hebben het gecheckt en een heleboel verzekeringsbedrijven hebben wel betaald, maar het ziekenhuis is niet in staat om de doorbetaling te doen en dit duurt al maanden”. Jessurun geeft aan dat de specialisten ook hun financiële verplichtingen hebben.” De schoen gaat nu wringen ook omdat alles vrijwel helemaal stil is komen te staan in de economie”. Hij zegt dat er voorheen nog afspraken werden gemaakt over het inlopen van de schuld of geven van voorschotten op de betaling. ”Nu zegt de directie doodleuk dat zij niet in staat is om te betalen”.
De vraag is volgens Jessurun nu waar de gelden gebleven zijn. De specialisten zijn van mening dat het zo niet verder kan. Jesserun legt uit dat er verschillende vakgroepen zijn in het ziekenhuis waarvan een deel nog inkomsten heeft via de polikliniek maar het ander deel is volledig aangewezen op de aandelen. Als de uitbetaling aan deze mensen wegblijft, zitten ze zonder geld. Zij worden per verrichting betaald. Een andere groep die in contract-dienst is en een vast salaris heeft, heeft hier gelukkig minder last van. Er doet zich volgens Jessurun een verscheidenheid aan problemen voor waarvoor een oplossing gevonden moet worden. Hij benadrukt dat het om eigen verdiensten van de mensen gaat, waarover door het ziekenhuis al 15% wordt ingehouden voor administratieve kosten. Als de specialisten hun eigen kosten mochten innen dan was deze situatie volgens Jessurun vandaag niet aan de orde.
Jessurun denkt dat de gelden vooral gebruikt worden om de personeelskosten van het ziekenhuis te betalen. Hij geeft aan dat de verzekeringsbedrijven over het algemeen al slecht betalen. Iedereen houdt volgens hem nu vast en zit waarschijnlijk te kijken naar de ontwikkelingen van de wisselkoersen. Het ziekenhuis zal met deze koersen ook meer onkosten maken bij de aanschaf van verbruiksapparatuur, omdat alles geïmporteerd moet worden. “Ik kan me voorstellen dat ze in de problemen komen. Deze problemen wentelen ze nu af op de medische specialisten en dit is geen goede zaak. De specialisten zullen van zich laten horen”. Dit zal volgens Jessurun moeten gebeuren om af te dwingen dat er een oplossing komt, omdat de mededeling niet zo kan blijven staan. Terugkomend op het actiemodel zegt Jessurun dat er over het te hanteren actiemodel van de specialisten nog consensus moet worden bereikt.

error: Kopiëren mag niet!