Boldewijn: ‘Tegelijk minister Financiën en governor CBvS zijn eindigt in ‘Okro Bravoe’

Bestuurskundige August Boldewijn, zegt dat de functies van minister van Financiën en governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), onverenigbaar zijn met elkaar. Onlangs maakte president Desire Bouterse de opmerking dat Gillmore Hoefdraad, de huidige minister van Financiën ook nog de governor van de CBvS zou zijn. “Als het zo is dat Hoefdraad de functie van de governor van de CBvS nog behouden heeft, terwijl hij is aangesteld en benoemd als minister, dan zijn deze functies onverenigbaar”, zegt Boldewijn. Dit zegt hij omdat de CBvS in feite de regering moet controleren op haar uitgaven beleid. “Je kan niet zitten op de post waar de uitgaven gedaan moeten worden , terwijl je zelf ook deze zaken controleert. Dat kan niet”. De CBvS is de bank der banken maar tevens toezichthouder op alle financiële instellingen. Dus alle banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen staan onder toezicht van de CBvS. Hieronder valt ook het uitgaven beleid van de regering. Boldewijn legt uit dat het daarnaast zo is dat de CBvS van de comptabele autoriteiten van het ministerie van Financiën de nodige documenten krijgt voor wat betreft de uitgaven en inkomsten van de overheid. Na goedkeuring worden deze documenten doorgespeeld naar de Rekenkamer. Hiermee stelt de Rekenkamer haar rapport op voor het parlement. “Wanneer de minister van Financiën ook nog de CBvS governor is, begrijp je wel dat, dat ding een ‘okro bravoe’ wordt”. Boldewijn geeft aan niet te weten hoe formeel deze materie is, aangezien hij geen resolutie heeft gezien waarin staat dat Hoefdraad zijn functie als governor van de CBvS heeft verlaten. Ook heeft hij geen resolutie gezien waarin staat dat hij voorlopig in deze functie waarneemt als minister van Financiën.”Maar in wezen zijn deze twee functies onverenigbaar “. Boldewijn stelt dat hij in de krant ook geen mededeling van de overheid heeft gezien waarbij staat dat Hoefdraad nog waarneemt bij de CBvS.
De uitspraak van de president is naar zijn mening daarom een zeer onverstandige geweest. Reden waarom hij dit zegt is dat wanneer je de beslissing neemt om te devalueren je dit volgens hem zou moeten overlaten aan tenminste de huidige officiële waarnemer van de CBvS. “Je kunt toch niet twee waarnemers hebben?”. Daarom is Boldewijn van mening dat Hoefdraad er goed aan zou hebben gedaan de president te kennen te geven dat zijn benoeming tot minister inhoudt dat hij geen andere functies mag bekleden, omdat dit onder andere in ‘de wet taakomschrijving departementen’ staat. Boldewijn zegt dat er duidelijk staat dat een minister geen andere openbare functies mag vervullen. ”Hoe kan men dan toestaan dat een minister tevens waarneemt als governor van de CBvS. Een minister kan waarnemen voor een andere minister, maar een minister kan niet waarnemen voor een parlementariër of de governor van de CBvS”. Als dit inderdaad het geval is, dan worden er volgens Boldewijn wettelijke bepalingen overtreden. Hij geeft aan dat het ministerschap een voltijdse job is waarbij geen nevenberoepen bekleed kunnen worden. Dit geldt volgens hem des te meer voor iemand in de functie van governor van de CBvS, omdat die een onafhankelijke positie zou moeten hebben. Het kan volgens hem niet worden toegestaan dat een gewezen governor nog steeds stukken tekent of uitspraken doet in de sfeer van het financieel beheer van de staat. “Want wanneer je dan zegt ‘we gaan devalueren’, heb je dan die uitspraak gedaan als minister van Financiën tevens governor van de CBvS. Hoe kan de governor dan nog controle uitoefenen op het regeringsbeleid?”. In feite is de CBvS een monetaire autoriteit net zoals de minister van Financiën en de Rrekenkamer die allen moeten toezien op het monetaire beleid van de regering. Als de regering teveel geld uitgeeft waardoor er inflatie ontstaat, zal de governor maatregelen moeten treffen om het teveel aan geld in omloop tegen te gaan door verhoging van de kasreserve. Dit is onlangs ook gebeurd met de 5% verhoging van de kasreserve. Dit zijn allemaal maatregelen die de governor van de CBvS neemt. Het lijkt er volgens Boldewijn nu echter op alsof en de minister van Financiën en de governor van de CBvS deze maatregel hebben genomen. Juridisch kan dit niet, omdat de ene controleur is van de andere. Een dergelijke situatie is naar zijn mening dan ook ongehoord.

error: Kopiëren mag niet!