Gerold Dompig: “Brunswijk opereert ook als illegale goudzoeker”

Gerold Dompig 1

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
“Brunswijk is toch goudzoeker? Naast zijn parlementariër status heeft hij 12 concessies plus nog een aantal illegale, waar hij nog opereert. Misschien is hij boos dat wij dat onderzoeken. Als je plotseling geen deel meer uitmaakt van de regering, ga je dan nu schoppen?” Dit stelt Gerold Dompig, voorzitter van het managementteam in de Commissie Ordening Goudsector (OGS), tegenover Dagblad Suriname. Dompig is niet onder de indruk van de recente poging van assembleelid Ronnie Brunswijk om middels stemmingmakerij in de media te proberen de OGS in een kwaad daglicht te plaatsen. De OGS-topman benadrukt dat Brunswijk als volksvertegenwoordiger alle mogelijkheden en kennis heeft om zich tot de juiste instanties te wenden om zijn klacht te deponeren. In plaats dat hij dat gaat doen, gaat hij juist aan stemmingmakerij doen. Dompig benadrukt dat het een duidelijk signaal is dat bepaalde figuren bang zijn voor ordening, omdat zij ook onder de ordening komen te vallen. “Er komt een organisatie in 2011 namens de president met een presidentiële resolutie, die speciaal in het leven wordt geroepen om orde op zaken te stellen vanwege de chaos in het binnenland. Wie, die deel is van de chaos, gaat dat prettig vinden? Het is precies als een criminele organisatie, die niets wil horen van het arrestatieteam van de politie. Hun belangen komen in gevaar.”
Eerder naar rechtgeaarde Surinamers geluisterd
De OGS-topman benadrukt dat hij gezien de geschiedenis van Brunswijk eerder naar rechtgeaarde Surinamers luistert, wanneer bepaalde kwesties over de OGS worden aangehaald. “De naam die u net noemt, ik weet niet of ik moet luisteren. Ik heb in de politiedienst gezeten in de tijd dat Brunswijk andere dingen deed. Iedereen is nu bezig met een soort ‘witch hunt’ om te kijken waar zaken niet kloppen. Ik vind het echter belangrijker dat wij de rust in het land behouden door de productie omhoog te trekken. Mensen die onze organisatie willen aanvallen, moeten eerst kijken naar hun eigen blazoen”, stelt Dompig. De OGS’er benadrukt ook dat hij mensen niet persoonlijk wil aanvallen en dat de organisatie naar alle Surinamers luistert. Het gaat echter om een kwestie van ‘wie de schoen pas, trekt hem aan’.
Rotte appels worden altijd verwijderd
Dompig benadrukt dat de OGS zoals elke andere organisatie ook gevallen heeft gekend, waarbij leden bezig zijn geweest met ongewenste praktijken. Deze rotte appels zijn volgens hem terstond verwijderd. In geval iemand in zijn organisatie wel over een concessie beschikt, is hij de eerste die het desbetreffende lid hierover zal aanspreken en indien nodig maatregelen zal treffen. In geval er duidelijke aanwijzingen zijn dat de OGS mensen weghaalt en haar eigen leden op concessies plaatst, nodigt hij deze uit om dit aan de OGS door te geven. Volgens Dompig is dit iets waarvan de organisatie al jaren wordt beschuldigd. “Bij mij gaan zij in ieder geval niets vinden”, aldus Dompig.
Brandstof, voeding en mobiliteit grootste uitgaven
Dompig benadrukt dat OGS niet zomaar een groep van mensen is die op kantoor zit en geld opmaakt. Haar taak is om haar 12 posten in het binnenland dusdanig te onderhouden dat zij voor de orde kan zorgen. De grootste uitgaven van de organisatie betreft de kosten voor brandstof, voeding en mobiliteit. Dit, omdat zij volgens hem in het binnenland zitten. De organisatie is vanaf de oprichting in 2011 verplicht elke maand een bestedingsverantwoording te sturen naar het ministerie van Financiën. De OGS-topper benadrukt dat zij vanaf haar oprichting verschillende plaatsen heeft geordend. Enkele voorbeelden zijn: de ontruiming van 2500 mensen uit de Merianmijn in 2011 voor Surgold en de ontruiming van 2000 mensen uit Maripaston voor Grassalco. Dompig benadrukt dat deze daden kennelijk niet bekend zijn bij bepaalde mensen. De OGS heeft volgens hem gewerkt aan de scholing van de mijnbouwers en het terugdringen van het kwikgebruik.
FR

error: Kopiëren mag niet!