Santokhi: “Centrale Bank geen werkarm regering”

1 Santokhi CBVS geen werkarm van de regeringDe voorzitter van de VHP, Chan Santokhi, vindt het een zeer onverantwoorde uitspraak als wordt gesteld dat de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, formeel nog niet is ontslagen als governor van de Centrale Bank van Suriname. Volgens hem zijn er twee monetaire autoriteiten. Het gaat in deze om een politieke autoriteit en een onafhankelijke monetaire autoriteit. Volgens de Bankwet zou de governor zelfstandig moeten kunnen optreden en haar beleid kunnen ontwikkelen. Hij benadrukt dan ook dat de Centrale Bank van Suriname geen werkarm is van de regering. “Op het moment dat je hoort dat een politieke monetaire autoriteit ook bevoegdheden heeft bij de Centrale Bank, dan zeg je dat de Centrale Bank van Suriname een politieke werkarm is geworden van de regering”, geeft Santokhi verder aan. Hij geeft verder aan dat Hoefdraad hem in diverse gesprekken heeft aangegeven dat er geen devaluatie zou komen van de Surinaamse munt. De devaluatie van de Surinaamse munt is toch een feit. “Op die manier neemt jou geloofwaardigheid ook af, want een ieder weet dat je het volk direct zou treffen”, benadrukt de VHP- topman. Hoefdraad zou hebben aangegeven dat er wel sprake is van monetaire financiering. Echter is er geen dekking voor de monetaire financiering en op die manier geeft men ook een signaal aan alle financiële instellingen, dat men in de gevarenzone is. Het is ook een signaal dat de koers onmiddellijk zal vluchten. Middels consolidatie van de korte termijnleningen en de lange termijnleningen zal de regering maatregelen moeten treffen om de economie op peil te houden. De regering is volgens Santokhi onverantwoordelijk omgegaan met de mogelijkheid van monetaire financiering. De dekkingsfaciliteiten, zekerheden om de koers in toom te houden, zijn uitgebleven.
Op de vraag wat de VHP en de oppositionele partijen zullen doen als zij regeerverantwoordelijkheid krijgen, geeft Santokhi aan dat het niet de bedoeling is om alleen kritiek te geven en om te vragen naar vervroegde verkiezingen. “Laten we niet vragen naar een vervanging van een regering, maar laten we ook de mogelijkheden aanbieden, van welke maatregelen men het best kan treffen om de economie weer op peil te brengen. De VHP zal daarom met andere sociaalmaatschappelijke organisaties een denktankteam samenstellen van deskundigen en met dat team een crashprogramma samenstellen. Wij hadden reeds voor de verkiezingen heel wat maatregelen voorzien, we hadden ook voor de verkiezingen aangegeven dat we met een herstructureringsprogramma zouden komen om de economie te herstellen”, geeft Santokhi verder aan. Het FEP heeft adviezen aan de regering gegeven en ze zijn niet opgevolgd geworden. In het rapport van het FEP is nergens ‘devaluatie’ als maatregel genoemd. “Als de regering alle adviezen had opgevolgd, dan zou er thans geen sprake zijn van devaluatie”, benadrukt Santokhi. Van de 33 voorstellen van het FEP heeft de regering slechts 3 uitgevoerd.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!