Srefidensi boodschap Henri Frans de Ziel Stichting

De Henri Frans de Ziel Stichting, feliciteert de Surinaamse samenleving met de herdenking van 40 jaar Srefidensi van ons land
De Stichting erkent Trefossa als een uitzonderlijke Surinamer, omdat hij aan het volk een nationaal symbool, het volkslied heeft gegeven en ook een baanbrekende rol vervuld bij het aanvaardbaar maken van het Sranan. Middels taal heeft hij een blijvende aanzet gegeven tot de broodnodige behoefte aan saamhorigheid als één van de pijlers van Srefidensi en ontwikkeling.
De Ziel heeft aan ons de blijvende opdracht nagelaten tot arbeidzaamheid en te streven naar welvaart van de natie. Bij 40 jaar Srefidensi worden, Surinamers opgeroepen inhoud aan deze opdracht te geven en samen te werken aan het terugdringende van het kwaad dat de voortuitgang van ons land en de individuele burger tegenwerkt.
De stichting wenst de geheleSurinaamse samenleving in ons land en daar buiten een bezingsvolle en waardige Srefidensi toe.
Het bestuur v/d H.F.de Ziel Stichting
S.Oemrawsingh

error: Kopiëren mag niet!