Arbeid heeft nieuw logo

LogoAan de vooravond van 40 jaar Srefidensi heeft het ministerie van Arbeid een nieuw logo gelanceerd. De directe aanleiding is de wijziging van de naam en taakstelling van het ministerie sedert 3 april 2015. De aanpassing houdt in dat het ministerie “Arbeid” heet in plaats van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM). De aanpassing is terug te vinden in het Staatsbesluit van 27 maart 2015, houdende nadere wijziging van het “ Besluit Taakomschrijving Departementen 1991”. Deze aanpassing houdt in dat de beleidsgebieden Technologische ontwikkeling en Milieu niet meer thuis horen bij het ministerie. Dit is de reden waarom het ingeburgerde ATM-logo plaats heeft moeten maken voor een nieuw logo. Het nieuwe logo van het ministerie is een reflectie van de nieuwe taakstelling die constant onder invloed is van nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen in de wereld op het gebied van klimaatsverandering, groene economie en welzijnssamenleving. Het logo is vervaardigd door de kunstenaar Farley Tamsiran en het is beschreven door Imro Smith.
Het logo benadrukt het belang van waardig werk in het bereiken van duurzame ontwikkeling. Het illustreert de kapitaalletter A van factor arbeid. Een cirkel op de A stelt gecombineerd met de A stelt factor mens voor. Tegelijkertijd stelt de cirkel de zon voor als pictogram ter behoud van de aarde. Hiermee geeft het ministerie aan dat zijn denkrichting past in het kader van het mondiaal groen denken en handelen. Het ministerie is er van bewust dat verdere opwarming van de aarde dramatische gevolgen voor de werkende mens en een negatieve impact op de arbeidsmarkt zal hebben.
Een trap die bij de A is uitgesneden geeft het streven aan naar een welzijnssamenleving gebaseerd op een groene economie. De drie groene vierkantjes geven aan dat ze een trap beklimmen naar menswaardig werk (decent work). De lagen Groen en Grijs aan de onderzijde van de A geven de onafgebroken veranderingen aan waaraan onze arbeidsmarkt en samenleving, onder invloed van wereldwijde uitdagingen, onderhevig zijn. De groene bovenste laag biedt perspectief aan voor de werkende mens.

error: Kopiëren mag niet!