Seksueel kindermisbruik achterland Suriname alarmerend

Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie heeft de alarmklok geluid met betrekking tot seksueel misbruik van kinderen in Suriname. De bewindsvrouw ziet het als een missie om deze grove vorm van uitbuiting van kinderen tot het verleden te laten behoren. In het kader hiervan zal het ministerie begin volgende week een pilotproject starten te Apoera. Hiervoor zullen leerkrachten, ambtenaren, politieagenten en leden van ngo’s getraind worden om vormen van seksueel misbruik vroegtijdig te constateren en de slachtoffers de nodige begeleiding te bieden. Hiervoor heeft Silos een afspraak met collega minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling om de nodige steun te bieden in het achterland. Het ministerie van Arbeid zal een dienstwoning aan de groep ter beschikking stellen, waar tenminste 15 slachtoffers zullen worden opgevangen. Het Bureau Familierechtelijke Zaken (Bufaz) en Strafinrichting Hazard zullen ervoor zorgen dat de slachtoffers wekelijks over voeding en nodige spullen kunnen beschikken. De minister benadrukte dat de financiële middelen sowieso door de regering vrijgemaakt moeten worden. Ook al moet zij zelf bij president Desi Bouterse hiervoor aankloppen. “Ik kan me niet voorstellen hoe wij 20 en 30 jaar in dit land hebben gewoond en dit probleem nooit is aangepakt.”
Na Apoera zal Brownsweg aan de beurt komen voor een tweede pilot. Silos begrijpt dat er een nachtclub daar is, waar kinderen worden gebracht. De kustvlakte zal volgens de bewindsvrouw mogelijk pas in 2017 aan de beurt zijn. Iedereen die betrokken is bij het welzijn van kinderen moet dit gezamenlijk aanpakken. Vooral ngo’s en internationale organisaties zullen volgens de minister mee moeten werken. Ook eigen Surinaamse instituten zullen worden ingezet. Ondertussen zouden bepaalde kapiteins hebben toegezegd mee te zullen werken aan de oplossing. Op dit moment is reeds een politieagente geïdentificeerd die door Bufaz tools zal worden aangeleerd. Zij heeft volgens de minister reeds veel ervaring met de begeleiding van kinderen. Op dit moment moeten nog enkele leerkrachten worden geïdentificeerd. Volgens de afdeling Jeugdzaken zijn er minstens 20 meldingen van seksueel misbruik per maand. Hiernaast zijn er veel meer die niet worden doorgegeven.
Een onderzoek die de bewindsvrouw tijdens een werkbezoek in oktober deed, wees uit dat vooral meisjes in de leeftijdscategorie van 10 tot 14 jaar flink door ouderen worden misbruikt. “Iedereen weet in Apoera over de gevallen, maar niemand praat erover. In dat deel van Suriname is er structureel incest en kindermisbruik. In de goudgebieden is het normaal dat kinderen door ouders naar goudvelden worden gebracht om tegen geld te prostitueren. In Apoera worden ze naar ondernemers gebracht. Een vreemde traditie zorgt er zelfs voor dat meisjes door mannen uit de familie moeten worden ontmaagd. Het is strafbaar om seks te hebben met minderjarigen. De politie moet bewust gemaakt worden dat zij een ambtshalve opsporingsplicht heeft. Er wordt structureel verkracht”, stelde de bewindsvrouw. Zij maakt zich hiernaast ook druk over gevallen, waarbij minderjarige jongens door oudere mannen worden misbruikt. “Door de hyper gay situatie moeten ook jongens erbij zijn. Er zijn pedofielen in beide groepen. Je hoort deze verhalen niet, maar ik ben bang dat deze verhalen ook bestaan.” De bewindsvrouw heeft aangekondigd dat de politie niet meer moet gaan zitten wachten totdat er een klacht binnenkomt, maar ambtshalve moet optreden en de daders opsporen wanneer de gevallen bekend zijn onder de gemeenschap. Indien de mensen in het achterland niet ophouden, zal zij geen andere keus hebben dan de dorpelingen op te sluiten en kinderen te onttrekken van de ouders. “De volgende generatie mag niet verloren gaan. Anders hebben we alleen nymfomanen en psychopaten in het land”, aldus Silos.
FR

error: Kopiëren mag niet!