Gajadien: “Huidig concept anticorruptiewet deugt niet”

Assembleelid Asiskumar Gajadien is niet onder de indruk van de zoveelste gewijzigde versie van de anticorruptiewet. De Nationale Assemblee (DNA) zal donderdag de anticorruptiewet in behandeling nemen. Volgens Gajadien, die tevens lid is van de commissie van rapporteurs, ontbreken tal van belangrijke zaken in de vijfde gewijzigde versie. Zo worden klokkenluiders niet meer beschermd en wordt er niets concreets aangegeven over het traceren van gelden die uit ongeoorloofde praktijken zijn verkregen. Deze punten waren wel in de oude versies opgenomen. Ook is er volgens hem geen rekening gehouden met het onlangs gewijzigde Wetboek van Strafrecht, waarbij reeds bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot corruptieve praktijken. De te behandelen versie uit 2014 is volgens hem ook door het ministerie van Justitie en Politie afgekeurd. Gajadien zegt dat de regering een nota van wijziging zou moeten indienen, waarbij ontbrekende zaken opnieuw ingediend zouden moeten worden door Juspol bij het parlement.
Over deze wet wordt er volgens Gajadien al jaren gesproken. Zo werd het eerste ontwerp in 2002 gepresenteerd. De vraag volgens de parlementariër is wat er precies op de openbare vergadering van donderdag zal gebeuren, wanneer een concept versie uit 2014 in behandeling wordt genomen. “Wij hebben sindsdien tot heden bijkans vijf versies gekregen, waarbij deze tot twee keren in het openbaar zijn behandeld. In de afgelopen regeerperiode is in DNA-commissieverband wel vergaderd. De regering heeft het concept toen teruggenomen en weer ingediend. We zien heden dat wij weer een versie op de agenda krijgen, dat volgens het ministerie van Justitie en Politie zelf wordt aangeduid als een versie dat niet voldoet aan wat tot nu toe is besproken in het parlement. Wanneer de oude versie behandeld wordt, dan beginnen we eigenlijk met een onvolledige versie en ook een versie die door de samenleving moeilijk te volgen zal zijn”, benadrukt de politicus.
Wijzigingen doordrukken
De parlementariër stelt dat het parlement altijd de mogelijkheid heeft om wijzigingen in wetsontwerpen aan te brengen. Zo verwacht hij ook dat iets zal worden gedaan om middelen, die door corruptieve handelingen zijn weggemaakt, terug te doen storten. Het gaat volgens hem om de ontnemingsmaatregelen. Op dit moment kunnen alleen zaken als witwaspraktijken worden aangepakt. “Tot nu toe hebben wij echter geen zaken gezien waar eigendommen, gelden of goederen verkregen uit ongeoorloofde praktijken in beslag zijn genomen”, aldus de politicus.
Instelling corruptiepreventiecommissie
De anticorruptiewet praat in artikel 3 over een corruptiepreventiecommissie. De commissie, waarvan de leden voor zes jaren worden benoemd, bestaat uit ten minste vijf leden, waarvan één de voorzitter is. De voorzitter en de overige leden van de commissie worden door de president benoemd en ontslagen. Deze commissie zal een belangrijke rol vervullen bij het adviseren en traceren van corruptieve praktijken. Tijdens de vorige periode had Carl Breeveld, voorzitter van DOE, een campagne op touw gezet om handtekeningen te verzamelen voor behandeling van de anticorruptiewet. De anticorruptiewet zou vóór de beëdiging van de president al worden behandeld. De oppositie heeft gevraagd om er niet veel haast achter te zetten en het voor de nieuwe regering te laten. Voor de verkiezing kwam de wet op de agenda van de huishoudelijke vergadering, maar tot een inhoudelijke behandeling kwam het niet. In de commissie van rapporteurs hebben naast zitting Anton Paal (voorzitter) ook zitting Asiskumar Gajadien, Celsius Waterberg, Gregory Rusland, Carl Breeveld, Ronnie Brunswijk en Amzad Abdoel. Het herziene wetsontwerp is in januari 2014 ingediend bij het parlement.
FR

error: Kopiëren mag niet!