“Anticorruptiewet is volk blij maken met dode mus”

Een andere benaming voor de lang besproken en verwachte anticorruptiewet heeft de ex-parlementarier, die anoniem wil blijven, niet. “De anticorruptiewet is het volk blij maken met een dode mus.” De betreffende politicus heeft deze wet bestudeerd. Toen Dagblad Suriname hem gisteren belde, was hij wederom bezig de wet te bestuderen. Hij geeft aan tot de bittere conclusie te komen dat de wet beslist geen geweldigheid is wat zovelen hopen, maar dat het slechts een papieren tijger is. Er moeten tal van staatsbesluiten geslagen worden, anders hangt deze wet als ‘een dode mus voor de neus van het volk’.
“Ten eerste is de klokkenluider niet beschermd. Ook staat nergens in de wet opgenomen het terugvorderen van het geld afkomstig van corruptie. Het gestolen geld hoeft dus niet terugbetaald te worden aan de Staat. ‎Over het in staat van beschuldiging stellen, is niets opgenomen. De gever van het geld aan degene die corrupt is, is onvoldoende belicht. Ook niet in de memorie van toelichting.”
Het gewezen assembleelid stelt dat personen die een eed hebben afgelegd en zich dan nog schuldig maken aan corruptie, een dubbele straf moeten krijgen. Hierover is de wet ook heel vaag. Vooral tegen de achtergrond dat zij in feite juist de bewakers zijn van de corruptie. ‎Behalve de bescherming van de klokkenluider zou de klokkenluider ook incentieven moeten ontvangen uit een deel van het teruggevorderd geld.
Zoals de situatie er nu voor ligt, lopen klokkenluiders groot gevaar op non-actief gesteld te worden, indien zij een geval van corruptie binnen hun ministerie of parastataal bedrijf aanhalen. Zij worden van een actieve ambtenaar omgetoverd tot een spookambtenaar, worden op een zijspoor geplaatst of krijgen een etiket op hun voorhoofd geplakt dat zij bedrijfsgeheimen naar buiten hebben gelekt.
De politicus wijst erop dat niet de baan van de klokkenluider aan diggelen wordt geslagen, maar ook die van hun gezinsleden en familie. Hij vindt het triest voor de samenleving dat de eindelijk verwachte, veel besproken en veelbelovend anticorruptiewet als een pronkstuk door de coalitie op tafel wordt gelegd, niet wetende dat deze slechts een dode mus is.
Asha Gajadien Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!