Barsa Bazaar voor meer dan SRD 1 miljoen opgelicht

Barsa Bazaar International NV blijkt door twee van haar medewerkers te zijn opgelicht voor een voorlopig totaal bedrag dat boven de SRD 1 miljoen ligt. Volgens gedocumenteerde informatie blijkt dat de feiten in de periode tussen 2010 en 2013 zijn gepleegd en wel door de medewerkers Saskia A., alias Wendy, en Marjel F., die gelden van klanten tegen de regels in op kantoor zouden hebben ontvangen en vervolgens deze niet of slechts een deel op de rekening van de onderneming hebben gestort. Hierdoor zou de indruk bij de leiding van het bedrijf zijn ontstaan alsof de verkoop normaal plaatsvond. Klanten van Barsa zijn verplicht gelden op de bank te storten. Dit staat duidelijk op een mededelingenbord op kantoor. De problemen begonnen echter toen de klanten en de leiding van het bedrijf ontdekten dat de percelen niet overgedragen konden worden, wegens verschillen op de kwitanties en gestorte bankafschriften. Een onderzoek resulteerde in de ontdekking van een gescande kwitantie, uitgeschreven door Wendy. De stortingen werden door een nicht van de dievegges gedaan, waardoor de directie dacht dat het om een normale klant ging. Een klant van de onderneming brengt gedocumenteerde informatie voor de krant om duidelijk aan te tonen hoe hij op slinkse manier bijna van al zijn gelden zou zijn bestolen. Het is volgens hem door toedoen van de directie van het bedrijf dat hij als compensatie toch zijn perceel op zijn naam overgeschreven heeft gekregen.
Barsa flink benadeeld
Uit eigen onderzoek die de klant zelf deed bij andere klanten en de bedrijfsdirectie is volgens hem gebleken dat Wendy in 3 jaren tijd een bedrag van SRD 700.000 zou hebben weggenomen bij Barsa. Dit baseert de klant uit het voorlopige accountantsrapport van accounting bureau Haroen Karamat. Marjel zou echter in een later stadium zijn betrapt. Deze zou volgens de accountant een bedrag van SRD 270.000 hebben weggedragen toen zij tot november 2013 nog in dienst was bij Barsa. Volgens de klant heeft verder onderzoek uitgewezen dat deze Marjel haar eerstvolgende werkgever na Barsa eveneens benadeelde voor SRD 30.000. Dit is toen zij door de politie werd aangehouden. Opmerkelijk volgens hem is dat Wendy 5 dagen na haar aanhouding door onbekende redenen toch op vrije voeten is gesteld. Mooier nog, Marjel zou Barsa Bazaar voor de rechter hebben gedaagd om haar achterstallig salaris uit te betalen. ‘Wat een grap, dit terwijl zij ons allen heeft benadeeld’, stelt de klant. Hij hoopt dat de rechter dit verzoek afwijst, omdat het op geen enkele grond is gebaseerd.
Zwanger raken is manier om justitie te omzeilen?
Volgens de klant wordt steeds al dezelfde techniek door de dames gehanteerd om vrij te komen van hun celstraffen. ‘Doordat zij opzettelijk zwanger raken, proberen zij door middel van sympathie te ontkomen van justitie. Nadat Wendy op vrije voeten kwam, zou zij de klanten wederom geprobeerd hebben te misleiden door ze terug te sturen naar Barsa. Dit, omdat de politie volgens haar geen gronden meer had om haar aan te houden.’ Volgens de klant worden klanten nog steeds door deze dame misleid. Vandaar dat hij ervoor pleit dat ze wederom moet worden opgesloten.
Euro 5000 of SRD 736.857: diefstal blijft diefstal!
Op de strafzitting van 4 november 2015 bekende Wendy bij kantonrechter Cynthia Valstein-Montnor dat zij inderdaad geld zou hebben verduisterd. Het gaat volgens haar echter om Euro 5.000 en geen SRD 736.857. Bestolen klanten ergeren zich eraan dat de rechter om een verschil omtrent het gestolen bedrag de verdachte vrij laat rondlopen. Het gevaar bestaat volgens hun altijd dat bewijsmateriaal vernietigd kan worden en de dame eventueel anderen kan oplichten. Dit, omdat zij volgens stukken van andere klanten iemand zelf een perceel zou hebben doorverkocht, dat noch van haar noch van Barsa was. Daarnaast blijkt dat 2 klanten gelden van gekochte Barsa Bazaar-percelen nog op de bankrekening van Wendy storten. De meeste van deze mensen wonen in het binnenland en zijn niet op de hoogte van de problemen. Het is een pure vorm van oplichting dus.
Het voorlopige rapport van de accountant houdt echter in dat de totale schade van het bedrijf nog niet definitief is opgemaakt. Thans wordt aangegeven dat het bedrijf meer dan 500 kavels in die periode heeft verkocht, waardoor tot nu toe slechts de helft is onderzocht. De directeur van Barsa, Toni A., wenst echter niet in te gaan op vragen van de krant, aangezien deze zaak bij de rechter ligt. Echter benadrukte hij wel dat alle door de 2 dames benadeelde klanten een perceel van het bedrijf hebben gehad. Hij bedankt de mensen voor hun geduld. ‘Door de klanten zijn wij groot geworden’, stelt de directeur. Vervolgens doet hij een beroep op klanten, die in bovengenoemde periode een perceel hebben gekocht, contact op te nemen met het bedrijf. Het bedrijf biedt zijn excuses aan klanten voor dit probleem.
FR

error: Kopiëren mag niet!