Nationale workshop over voedselzekerheid

Naar aanleiding van een onderzoek zal een workshop over voeding en voedselzekerheid georganiseerd worden op 18 november in het Jacana Wellness Resort Hotel. In deze workshop zal een conceptrapport worden gepresenteerd en de deelnemers in de gelegenheid worden gesteld om de nodige input te geven ter aanscherping van de tot dusverre verkregen onderzoeksresultaten. In 2015 heeft CTA (The Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation) het initiatief genomen om in enkele ACP-landen een onderzoek te laten uitvoeren, met als thema “Bouwen aan een wetenschappelijke onderbouwing van de landbouw- en voeding-nexus”. Het doel van voornoemd project is om het belang aan te geven om te komen tot een nauwer verband tussen agrarische productie en voedingswaarde. De focus van het project betreft een nauwere relatie teweeg te brengen tussen voedselzekerheid en voedingswaarde. In de afgelopen maanden heeft in Suriname deze studie plaatsgevonden in het kader van voornoemd project.
De resultaten van het rapport
Het rapport toont de resultaten van een beoordeling over de status van voedselveiligheid, gezondheid en voeding in Suriname. Enkele punten die naar voren komen, zijn dat niet-overdraagbare ziekten, zoals diabetes, hypertensie en hypercholesterolemie, gezondheidsrisico’s voor de bevolking vormen. Ondervoeding in sommige gebieden is duidelijk een gevolg van slechte balans in voedselbereiding en dat veel obesitas bij kinderen en volwassenen voorkomt. Er is ook aangetoond dat voedselinvoer de voedselproductie overschrijdt.
Inspanningen om de landbouw- en voeding-nexus te versterken is nodig
Historisch gezien is de focus van de ontwikkeling van de landbouw hoofdzakelijk gericht op het verhogen van de productie in de veronderstelling dat het toegenomen aanbod leidt tot een betere toegang tot voedsel door lagere prijzen. Er is onvoldoende aandacht besteed aan het verbeteren van de samenhang tussen landbouw en voeding. De landbouw is een sector die het best geplaatst kan worden om de cruciale onderliggende determinanten van ondervoeding aan te pakken en kan een positieve invloed hebben op de productie van levensmiddelen, inkomen en consumptie van voedzame voedingsmiddelen die nodig zijn voor een gezond en actief leven. Agrarische activiteiten moeten worden bevorderd voor de verbetering van de voedingsresultaten. Onze inzet moet worden omgezet in concrete acties.

error: Kopiëren mag niet!