Hakrinbank reikt VOS School Excellence Award uit

De Hakrinbank heeft gisteren de VOS School Excellence Award uitgereikt aan de directie van het Arthur Alex Hoogendoorn Atheneum (AAHA), de winnaar voor het schooljaar 2014/2015 met een slagingspercentage van 95%. Aan het examen namen 61 examenkandidaten deel, waarvan 58 slaagden. Vermeldenswaard is dat het AAHA de Hakrinbank VOS School Excellence Award eveneens in 2014 heeft gewonnen. Het slagingspercentage in dat jaar was ook 95%. De runner-up van het schooljaar 2014/2015 is het Mr. J.C. De Miranda Lyceum met 293 examenkandidaten. Het slagingspercentage is 87%. Het E.P. Meyer Lyceum is de second runner-up met een slagingspercentage van 81%. Aan het examen namen 239 kandidaten deel. Jaarlijks wordt de Hakrinbank VOS (Voortgezet Onderwijs op Seniorenniveau) School Excellence Award uitgereikt aan de VOS-school met het hoogste slagingspercentage in een bepaald schooljaar.
Het selectiecriterium is het slagingspercentage na her- en inhaalexamens, waarbij de school minimaal 30 examenkandidaten moet tellen. De prijs die bij de award hoort, is een pc met printer. Het (mede) organiseren en sponsoren van diverse nuttige maatschappelijke activiteiten valt binnen het Corporate Social Responsibility (CSR)-beleid van de Hakrinbank, waarbij zij een speciale relatie heeft met sport, onderwijs, kunst en cultuur. Met de sponsoring van kwalitatief hoogstaande projecten op deze terreinen levert zij een bijdrage aan de ontwikkeling van ons land. De algemeen directeur van de Hakrinbank, drs. Jim Bousaid, hoopt dat van de School Excellence Award een stimulans uitgaat naar de studenten om excellente schoolprestaties te leveren en zodoende een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons geliefd land. Want een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling is natuurlijk een goed opgeleide bevolking.

error: Kopiëren mag niet!