Training aanpak verkeersveiligheid afgesloten

De training aanpak verkeersveiligheid is op vrijdag 6 november op de Politieacademie afgesloten. Het eerste deel van de training ging op maandag 26 oktober van start. De opening van de training werd door de waarnemend korpschef, commissaris Agnes Daniël, gedaan. De training bestond uit de Traffic Strategy Course en de Traffic Management Course. De deelnemende instanties aan deze training waren het Korps Politie Suriname, Self Reliance, Haukes NV, Wegenautoriteit Suriname en de afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken. Tijdens de Traffic Strategy Course is de nadruk gelegd op een strategische benadering voor de aanpak van de verschillende verkeersuitdagingen in Suriname. De deelnemers hebben inzichten kunnen opdoen in kernelementen, die nodig zijn bij de voorbereiding en uitvoering van strategische verkeersplannen. De Traffic Management Course heeft als doel de kwaliteit van het politieoptreden in het verkeer te bevorderen. Dit, om het aantal verkeersslachtoffers verder te reduceren.
Derek Driver en Paul Mathias uit het Verenigd Koninkrijk hebben de Traffic Strategy en Traffic Management Course verzorgd. Hoofdcommissaris Tjin Liep Shie heeft zich ingespannen om de training over verkeersveiligheid te realiseren, aangezien het één van de speerpunten is in het beleid van het Korps Politie Suriname. De training is ook een duurzame investering in het personeel en zorgt voor versterking van de relaties met partners die betrokken zijn bij het verkeersgebeuren. De participanten hebben de training als leerrijk ervaren en zullen de skills die ze zijn bijgebracht, toepassen in hun werk en ook overdragen aan collega’s.

error: Kopiëren mag niet!