Binda: “Waarom komt Bouterse nu niet wijzen hoe een volkspresident danst?”

Binda Waarom komt Bouterse nu niet wijzen hoe een volkspresident danst. 1“Het is mooi dat de minister zegt dat er niet in US-dollars geprijsd mag worden. Maar de US-dollar zelf heeft geen vaste koers meer. Zelfs de Centrale Bank maakt zich schuldig aan het verkopen van dollars voor verschillende koersen aan cambio’s.” Dit zegt Sham Binda, ondernemer tevens voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (Akmos), als reactie op de steeds stijgende vreemde valutakoersen. De Centrale Bank als autoriteit houdt zich volgens Binda dus ook niet aan de regels. “Hoe kan een ondernemer zich handhaven met een SRD 3.35?”, vraagt Binda zich af. Dit fenomeen maakt dat of de consument teveel neertelt voor de nodige producten of hij kiest ervoor om niet meer te ondernemen.
“Waarom horen wij niets van de autoriteiten? Waar is onze president zijn stem? Waarom komt Bouterse ons nu niet wijzen hoe een volkspresident danst? De president is horen, zien en zwijgen. Iedereen klaagt over het wegblijven van gedegen beleidsmaatregelen. Iedereen vlucht naar vreemde valuta omdat men verwacht dat het geld devalueert. Een weldenkend mens weet ook dat als je devalueert je zult blijven devalueren als je geen inkomsten er tegenover stelt. Waar zijn de inkomsten?”, vraagt Binda. Het vervelende volgens de Akmos-voorzitter is dat men nu onzekerheid creëert door te zwijgen. Ze horen en zien wat er gebeurt met de koersen in de winkels, maar men zwijgt als een graf. Misschien is de president bezig het hele volk mee te sleuren naar zijn graf. Hij moet rekening houden. We zijn een jonge natie en er zijn veel jongeren in de samenleving. Ze ontnemen de toekomst van de jongeren in dit land. Er is geen voorspelbaar beleid”, aldus Binda.
Het bedrijfsleven is volgens Binda geen partijpolitieke organisatie. “Het is wel een politieke organisatie, in de zin van dat het meewerkt aan een stukje opbouw van het land. Het bedrijfsleven probeert haar bijdrage te leveren, maar als dat steeds in de wind wordt geslagen en men niet overgaat tot acties, heeft het ook geen nut. Wij hebben bijvoorbeeld gezegd dat als men toerisme wil bevorderen, de ambassadeposten in het buitenland actiever moeten worden. Er komt niets van terecht. Men doet niets aan het verhogen van de verdiencapaciteit. Wat voor incentives zijn er voor burgers, behalve voor de handel, om te ondernemen. Wordt grondbeleid aangepast voor landbouwers? Men geeft grond aan mofinawangs om huizen te bouwen, waar zij het geld voor niet hebben. Wij hebben ook niet meegedaan aan het fenomeen van het Financieel Economisch Platform. Vandaag de dag blijkt dat wij gelijk hadden. Wij als bedrijfsleven hebben ons voorstellen constant gepresenteerd, maar er wordt niets mee gedaan. Men neemt constant de koppige richting. Er zijn zoveel ministers. Welke minister is met een compleet beleidsplan gekomen? Men heeft in zo een crisissituatie geen noodplan. Elk land komt in zulke situaties met noodplannen. Maar hier gebeurt dat niet. Men is niet bezig met dit land. Daarom denkt een ieder nu aan zichzelf. Het heeft niets met egoïsme te maken, want niemand wil in een rotte situatie belanden”, aldus Binda.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!