KKF-bestuursverkiezingen bedrijfsgroep B op 10 december

De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) houdt op 10 december de bestuursverkiezingen voor wat betreft de bedrijfsgroep B, overige handel- en tussenpersonen. Het gaat in deze om vier vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers, die gekozen moeten worden om bedrijfsgroep B te vertegenwoordigen in het bestuur van de KKF. De stemming in Paramaribo zal gehouden worden op het kantoor van de Kamer van Koophandel en Fabrieken aan de Kernkampweg en te Nickerie op het districtscommissariaat aan de R.P. Bharosstraat. Bedrijven die voorkomen op de kiezerslijst van bedrijfsgroep B zijn alleen gerechtigd om aan deze stemming deel te nemen. De leden dan wel vertegenwoordigers van de overige zeven bedrijfsgroepen zijn per acclamatie gekozen. Mw. Pancham van het secretariaat van de KKF geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat na deze verkiezingen de gekozen leden bij elkaar zullen komen om een bestuur te vormen. Daarnaast zullen ook de voorzitter en ondervoorzitter gekozen worden. Het kiezen van een voorzitter en ondervoorzitter zal waarschijnlijk in januari 2016 geschieden.
KKF Kandidaten lijst bedrijfsgroep B
Kandidaat Vervanger
Ahmadali I.P. Amirkhan R.
Ang S.H. Atmodimedjo E.E.S.
Doekhie R.V. Miranda O.H.
Jawalapersad R. Hermelijn A.M.T.
Leeflang R.A. Bilkerdijk W.F.
Refos K.B. Abaas R.
Schuitemaker F.P.L. Huang J.
Zichem van P.F. Habieb M.L.

Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!