HI belooft ondersteuning ontwikkeling nieuwe sectoren Coronie

HI belooft ondersteuning bij ontwikkeling nieuwe sectoren in Coronie.1Het ministerie van Handel en Industrie zal concrete ondersteuning geven bij het ontwikkelen en versterken van nieuwe sectoren in Coronie. In het gesprek dat minister Sieglien Burleson had met dc Aroenkoemar Ramdhani van het cocosdistrict, is duidelijk naar voren gekomen dat de ondersteuning van het ministerie niet weg te denken is bij het opstellen en indienen van het ontwikkelingsplan van Coronie. Het is gebleken dat naast landbouw, toerisme een belangrijke sector zal gaan worden in dit district. Volgens de burgervader worden er nu projecten uitgewerkt, waarbij het opzetten van een natuurreservaat veel toeristen zal aantrekken. De HI-minister heeft concrete voorstellen gedaan, waarbij het ondernemerschap kan worden gestimuleerd. Naarmate er meer ondernemers worden gestimuleerd om binnen het natuurreservaat te ondernemen, zullen er meer toeristen worden aangetrokken. De districtscommissaris zegt dat hij deskundigen nodig heeft bij het verder uitwerken van de projecten.
Ondernemersfonds
Kleine ondernemers in Coronie hebben veelal te kampen met de boedelkwestie, waardoor ze geen lening bij de banken kunnen krijgen, zegt de burgervader. Er is een voorstel om een agrarisch kredietfonds in het leven te roepen, om zo deze groep te helpen. Ook minister Burleson deelde mee dat HI bezig is met een ondernemersfonds, waarbij gekeken wordt of ondernemers zonder onderpand aan een lening kunnen komen. Het is de bedoeling dat de aangewezen bank het fonds zal beheren en dat het ministerie de ondernemers zal begeleiden. Verder is er volgens de bewindsvrouw een wet in voorbereiding, waarbij roerende goederen als onderpand kunnen dienen. Dit zal volgens minister Burleson de zogeheten boedel- en grondenrechtenkwestie helpen oplossen. Dit model wordt reeds door de Wereldbank gestimuleerd. Verder is naar voren gekomen dat het ontbreken van standaarden een knelpunt is bij de cocosontwikkeling. De HI-minister stelde voor om nieuwe technologieën toe te passen en deze te laten certificeren. De dc zegt dat er een inventarisatie van de cocosaanplant wordt gemaakt, om van daaruit voort te gaan. De voorlichters zullen worden getraind en worden bijgeschoold, zodat de informatie op de juiste plaats terechtkomt. Namens HI zijn er enkele contactpersonen aangewezen, die moeten helpen met de ontwikkeling van Coronie.
Minister Burleson maakte op vrijdag 6 november 2015 een stop bij dc Ramdani op weg naar Nickerie voor een korte kennismaking. Zowel de dc als de minister was zeer ingenomen met hetgeen werd uitgewisseld tijdens het kennismakingsbezoek.

error: Kopiëren mag niet!