Onderzoek naar e-waste in Suriname

Onderzoek naar e.1Op het kabinet van de president is maandag een presentatie gehouden over een onderzoek naar elektrisch en elektronisch afval in Suriname. E-waste is de term die gebruikt wordt om elektrische- en elektronische apparatuur aan te duiden, die aan het einde van hun levensduur zijn gekomen. Dit type afval valt ook onder de Basel Conventie. Het doel van de bijeenkomst was om de resultaten van het onderzoek aan de stakeholders te presenteren en om te discussiëren over toekomstige activiteiten, die moeten plaatsvinden om het elektrisch en elektronisch afval op milieuvriendelijke manier te doen verwijderen uit het milieu. Dit is volgens de sprekers belangrijk, omdat de gebruikte apparaten vaak gevaarlijke stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens en het milieu. Suriname is vanaf 2011 partij bij dit verdrag en is middels dit project haar verplichtingen nagekomen. In de afgelopen twee jaar is in Suriname een project uitgevoerd door de ‘Basel Conventie Regional Center for Training in the Caribbean’ om een indicatie te hebben van de hoeveelheid e-waste en het type dat gegenereerd wordt in Suriname. Bij deze studie waren verschillende bedrijven betrokken die dit soort apparatuur importeren, verkopen of ermee werken.
FR

error: Kopiëren mag niet!