Suriname voert rondetafelgesprekken

Het Surinaams Business Forum (SBF), de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Nederlandse ambassade zullen een rondetafelgesprek gevolgd door een slotbijeenkomst organiseren. Deze gesprekken zullen gaan over maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), die in de week van 2-6 november gehouden zal worden. De rondetafelgesprekken worden gevoerd op 4 november bij de Nederlandse ambassade en de mvo-bijeenkomst zal op 6 november zijn in het KKF Beursgebouw. Het ligt in de bedoeling dat organisaties, stichtingen, het bedrijfsleven, verenigingen enzovoorts, tijdens de rondetafelgesprekken in staat gesteld worden om met sectorgenoten van gedachten te wisselen over mvo-kansen binnen hun sector. Deze zal als input dienen voor een mvo country scan. Deze scan is gericht op het blootleggen van de mvo-marktkansen voor Surinaamse bedrijven en de wijze waarop mvo op een effectieve en concrete manier kan worden gestimuleerd. De country scan zal niet alleen een overzicht geven in marktkansen, maar ook bedrijfsnetwerken opbouwen en kansen creëren binnen de overheid en ngo’s in Suriname. De mvo scan vormt hiermee een standpunt om gezamenlijk en of individueel mvo in Suriname naar een hoger niveau te brengen.
Er zullen in totaal 6 rondetafelgesprekken georganiseerd worden, waarvan 4 voor de lokale private sector, 1 voor het bedrijfsleven en 1 voor maatschappelijke organisaties zullen zijn. De rondetafelgesprekken zullen geleid worden door mvo Nederland, die ook als keynote spreker zal optreden tijdens de slotbijeenkomst. Tijdens de slotbijeenkomst zal MVO Nederland de eerste resultaten van de mvo country scan presenteren. De avond zal vervolgens met een borrel eindigen. MVO Nederland is de in Nederland gevestigde expertorganisatie op het gebied van mvo en is tevens de grootste mvo bedrijvennetwerkorganisatie in Europa.

error: Kopiëren mag niet!