NV Havenbeheer verworden tot ‘landlord’

NV Havenbeheer Suriname heeft bekendgemaakt dat een verhoging op de terminalhuur noodzakelijk is vanwege continuering van haar bedrijfsvoering. De verhoging op de terminal lease fee en de opslagkosten (bewaarloon) gaan vandaag in. Een tweede verhoging per 1 juli 2016 is mogelijk op komst. De verhoogde tarieven kunnen dus bij veranderende marktomstandigheden nog eens aangepast worden in de toekomst. De doorgevoerde verhogingen door Havenbeer zullen worden doorbelast door de terminaloperators. In 2009 werd de Nieuwe Haven compleet gerehabiliteerd opgeleverd door Ballast Nedam. De fondsen voor de rehabilitatie groot Euro 30 miljoen werden geschonken door de Europese Unie. Een bedrag van Euro 6.3 miljoen kwam uit de verdragsmiddelen Suriname-Nederland. Nieuwe Haven kwam in met Euro 2 miljoen. Er werd vervolgens een tender gehouden voor toelating van operators op de haven.
De terminaloperators, NV VSH Shipping en Integra Marine & Freight Services NV, kregen het voor het zeggen op de haven en zij kregen de haven voor 15 jaar in huur. Integra Marine heeft op een bepaald moment haar deel aan een rederij uit Dubai onderverhuurd of doorverkocht. NV Havenbeheer is vanaf dat moment verworden tot een verhuurder (landlord). De monopolisten kregen de haven zonder zelf te investeren en met het geld van Suriname. Zij hebben ondertussen een aantal dochterondernemingen opgericht om andere rederijen te accommoderend. Importeurs en diverse bedrijfslevenorganisaties hebben destijds gewaarschuwd tegen deze vorm van kartelvorming, die volgens hun uiteindelijk zou leiden tot verhoging van exportprijzen en een gevaar zou vormen voor de exportpositie van het land. Ook zou het leiden tot hoge prijzen voor importproducten.
Nu maakt NV Havenbeheer bekend dat zij samen met haar terminaloperators besloten heeft per heden tot verhogingen van huurtarieven over te zullen gaan. In feite hebben de twee terminaloperators, die nu nog steeds een monopoliepositie op de haven hebben, de nieuwe tarieven bepaald. Doordat de twee maatschappijen monopolie hebben, zijn alle rederijen die het land willen aandoen verplicht bij hen te gaan nu de open concurrentie is komen weg te vallen en Suriname niet verzekerd is van de beste prijzen en ook het ondernemerschap en het bedrijfsleven niet de beste prijzen krijgt of kan bieden.

error: Kopiëren mag niet!