Leven van 60 dialysepatiënten op spel

De Vereniging Dialysepatiënten Suriname luidt de noodklok over een dreigende behandelstop voor dialysepatiënten. De vereniging stelt dat ruim 60 dialyserenden in Suriname op het punt staan in een levensbedreigende situatie te raken, en dat hun aantal alleen maar zal stijgen als er niets gebeurt.
Veel nierpatiënten
In Suriname komt nierfalen vaak voor, ongeveer 1 op de 1.000 Surinamers dialyseert. Dat zijn meer dan 500 op de 575.000 inwoners van het land. Sinds oktober 2014 is het systeem van zorgverzekeringen in Suriname gewijzigd. Met de inwerkingtreding van de Wet Nationale Basiszorgverzekering geldt voor alle ingezetenen tot 60 jaar een verplichting om tenminste een basiszorgverzekering af te sluiten. Boven die leeftijdsgrens is medische zorg een staatsvoorziening.
Minvermogenden
Tot oktober 2014 hadden de zogenaamde ‘on- en minvermogenden’ in Suriname een Geneeskundige Hulp (GH)-kaart. Voor personen die na herindicatie nog steeds on-/minvermogend waren, betaalt het ministerie van Sozavo (Sociale Zaken en Volkshuisvesting) de premie voor de nieuwe zorgverzekering. De zorgverzekeraars houden echter een vergoedingenplafond aan van SRD 62.500 per jaar. Wie daar incidenteel bovenuit komt met zijn zorgkosten kan een gunstige lening afsluiten bij de VCB, maar een dialysepatiënt, die weet dat hij elk jaar boven het prijsplafond zal uitstijgen, is daar niet mee geholpen natuurlijk. Kon je immers die lening afbetalen, dan kon je ook gewoon het kosten surplus van je behandeling voldoen.
Dialyse zelf betalen
De dialysepatiënten raken in het najaar boven de grens van hun vergoeding, maar het jaar is nog niet om. De patiëntengroep die nu in nood is, moet per persoon SRD 25.000 tot SRD 30.000 bijbetalen. Een plan van de voormalige vicepresident, Robert Ameerali, om een fonds te vormen voor het kosten surplus is gestrand.
Leven van patiënten op het spel
De Vereniging Dialysepatiënten Suriname spreekt van een situatie, waarin het leven van nierpatiënten op het spel staat. Op dit moment zouden ruim 60 dialyserenden in acute problemen verkeren. Neville Veira, voorzitter van de Vereniging van Dialysepatiënten, liet deze week weten dat een aantal mensen wanhopig steun zoekt bij familie, maar dat het bijna ondoenlijk is om elk jaar opnieuw aan deze support te komen. Bovendien zijn er ook mensen die geen familie of ander netwerk hebben dat kan bijspringen.
De patiëntenvereniging stelt met klem dat er snel een oplossing moet komen voor de mensen, die zelf de meerkosten van hun behandeling niet kunnen dragen. Op langere termijn zou de beste oplossing zijn om transplantaties in Suriname mogelijk te maken, maar dat is toekomstmuziek die investeringen vergt, waar tot dusver geen partners voor zijn gevonden.

error: Kopiëren mag niet!